Archiwum dzienne: 21.01.2018

Ogłoszenia duszpasterskie – 3. Niedziela Zwykła (21.stycznia 2018 r.)

Jedność Kościoła Od czwartku ubiegłego tygodnia Kościół Chrystusowy wychodzi naprzeciw woli Boga wyrażonej w Modlitwie Arcykapłańskiej Jezusa Chrystusa – Ojcze spraw, aby byli jedno, jak My jedno stanowimy: Ja w Tobie, a Ty we Mnie. Tydzień Modlitw o Jedność Kościoła Chrystusowego kończy się Świętem Nawrócenia świętego Pawła w dniu 25 stycznia. Nieszpory Niedzielne Zapraszamy do […]

21 stycznia 2018 – Niedziela, III Tydzień zwykły, Rok B

EWANGELIA (Mk 1,14-20) Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w […]