Archiwum działu „zamierzenia”

Wizyta Duszpasterska 2015/16

3.12 Potocka 8 30 4.12 I – szy Piątek Tczewska + Barszczewska 2 księży 7+3 5.12 Potocka 6 47 7.12 Potocka 4 25 8.12 Niepokal. Pocz. Tylżycka 11 48 9.12 Tylżycka 7 51 10.12 Tylżycka 1 32 11.12 Mickiewicza 74 24 12.12 Mickiewicza 72 20 14.12 Mickiewicza 70 28 15.12 Mickiewicza 66 45 16.12 Mickiewicza […]

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH – wrzesień 2015 – sierpień 2016

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH 2015-16 (31 XII)

Wizyta Duszpasterka 2016

W i z y t a  D u s z p a s t e r s k a  2016-1

Plan zamierzeń duszpasterskich na rok 2014-15

  Data Temat Uwagi   1 września 2014 75 rocznica wybuchu II wojny światowej; Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2014/15 Msza święta o godzinie 8:001 17 września 2014 75 rocznica agresji Armii Czerwonej na Polskę Msza święta godz. 19:00 18 września Święto św. Stanisława Kostki; patrona dzieci i młodzieży Msza św. Godz. 18:00 i poświęcenie przyborów […]