Archiwum działu „Zapowiedzi”

Zapowiedzi Przedślubne

Do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego przygotowują się następujące osoby: Artur Piotr ORLIŃSKI, kanonicznie wolny i Beata Iwona ORLIŃSKA zd. CZARNOTA, kanonicznie wolna, oboje z naszej Parafii. Narzeczonych powierzam modlitewnej pamięci. O przeszkodach do zawarcia małżeństwa występujących u wyżej wymienionych osób proszę poinformować Proboszcza. Warszawa, dnia 25 listopada 2018 roku