Archiwum działu „Wydarzenia”

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH 2019-20 (3) NADZWYCZAJNY PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH od 25  października 2020 do odwołania Porządek udziału we Mszy Świętej w niedziele według adresu zamieszkania. GODZINA ADRES 07:30:00 Barszczewska 6; Potocka 4,6,809:00:00 Gwiaździsta 13, 15/15a, Tylżycka 1, 7, 1110:30:00 Gwiaździsta 21, 25, 2712:00:00 Gwiaździsta 29, […]

REKOLEKCJE ADWENTOWE –  br. Tadeusz Ruciński

(DZIEŃ 1) Co jest w naszym życiu naprawdę najcenniejsze? 30 listopada 2020 – (DZIEŃ 2) Czym jest czas? – (dzień 2)  br. Tadeusz Ruciński    

22 listopada 2020 – Niedziela, XXXIV Tydzień zwykły, Rok A, II

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata EWANGELIA (Mt 25,31–46) Chrystus będzie sądził z uczynków miłości________________ Królestwo Boże jest nie do pogodzenia z królestwem grzechu… Msza święta (12.00 – fragm.) – homilia ks. Dariusz Kowalski

15 listopada 2020 -Niedziela, XXXIII Tydzień zwykły, Rok A, II

EWANGELIA KRÓTSZA (Mt 25,14-15.19-20) Przypowieść o talentach Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:„Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał.Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać […]

8 listopada 2020 – Niedziela, XXXII Tydzień zwykły, Rok A, II

EWANGELIA (Mt 25,1–13) Przypowieść o dziesięciu pannach ____________________ Proszę Was, abyście nie pozwolili za żadną cenę oderwać się od Jezusa Chrystusa… – homilia ks. Dariusz Kowalski

7 listopada 2020 – Sobota, XXXI Tydzień zwykły, Rok A, II

EWANGELIA  (Łk 16,9-15) Nie można służyć Bogu i mamonie Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów:„Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej […]

6 listopada 2020 – Piątek, XXXI Tydzień zwykły, Rok A, II

EWANGELIA  (Łk 16,1-8) Przypowieść o nieuczciwym rządcy Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów:„Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek.Przywołał go do siebie i rzekł mu: «Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą».Na to rządca rzekł […]

5 listopada 2020 – Czwartek, XXXI Tydzień zwykły, Rok A, II

EWANGELIA  (Łk 15,1-10) Przypowieści o zgubionej owcy i zgubionej drachmie Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać.Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”.Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z […]

4 listopada 2020 – Środa, XXXI Tydzień zwykły, Rok A, II

Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa EWANGELIA  (Łk 14,25-33) Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: „Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, […]

3 listopada 2020 – Wtorek, XXXI Tydzień zwykły, Rok A, II

EWANGELIA  (Łk 14,15-24) Przypowieść o zaproszonych na ucztę Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: „Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym”.Jezus mu odpowiedział: „Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: «Przyjdźcie, bo już […]