Archiwum działu „Wydarzenia”

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH 2018-2019 (3) Grupy i Wspólnoty harmonogram 2017 Wizyta Duszpasterska 2018/2019 Plan według dat 2018 -19 Plan według adresów 2018-2019     „Dzieci Boże, winny być kontemplatywne” (17 stycznia)

14 stycznia 2019 – Poniedziałek, I Tydzień zwykły, Rok C

EWANGELIA (Mk 1,14-20) Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych Apostołów Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc brzegiem Jeziora Galilejskiego ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak […]

1 stycznia 2019 – Wtorek, Oktawa Narodzenia Pańskiego, Rok C

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi EWANGELIA (Łk 2,16-21) Nadano Mu imię Jezus Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im […]

31 grudnia 2018 – Poniedziałek, Oktawa Narodzenia Pańskiego, Rok C

EWANGELIA (J 1,1-18) Słowo stało się ciałem

24 GRUDNIA 2018 – WIGILIA

MSZA W NOCY – PASTERKA EWANGELIA (Łk 2,1-14) Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

23 grudnia 2018 – Niedziela, IV Tydzień Adwentu, Rok C

EWANGELIA (Łk 1,39-45) Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała […]

16 grudnia 2018 – Niedziela, III Tydzień Adwentu, Rok C

EWANGELIA (Łk 3,10–18) Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni”. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali Go: […]

2-5 grudnia 2018 – Rekolekcje Adwentowe – ks. Jerzy Smoleń

2 grudnia 2018 – GRZECHY CUDZE – ks. Jerzy Smoleń (dzień 1) 3 grudnia 2018 – O PRZEBACZANIU – ks. Jerzy Smoleń (dzień 2) 4 grudnia 2018 – ZAPALIĆ ŚWIATŁO NADZIEI – ks. Jerzy Smoleń (dzień 3) 4 grudnia 2018 – SPÓJRZMY NA NASZE RODZINY – ks. Jerzy Smoleń (dzień 4)

25 listopada 2018 – Niedziela, XXXIV Tydzień zwykły, Rok B

EWANGELIA (J 18,33b-37) Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata Słowa Ewangelii według świętego Jana. Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus: […]

11 listopada 2018 – Niedziela, XXXII Tydzień zwykły, Rok B

EWANGELIA DŁUŻSZA (Mk 12,38-44)