Archiwum działu „Kazania”

15 stycznia 2018 – Poniedziałek, II Tydzień zwykły, Rok B

EWANGELIA (Mk 2,18-22) Zwyczajów Starego Testamentu nie można przenosić do Nowego Słowa Ewangelii według świętego Marka. Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: „Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?” Jezus im odpowiedział: „Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? […]

13 stycznia 2018 – Sobota, I Tydzień zwykły, Rok B

EWANGELIA (Mk 2,13-17) Powołanie Mateusza Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, […]

12 stycznia 2018 – Piątek, I Tydzień zwykł,y Rok B

EWANGELIA (Mk 2,1-12) Chrystus ma władzę odpuszczania grzechów Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu […]

11 stycznia 2018 – Czwartek, I Tydzień zwykły, Rok B

EWANGELIA (Mk 1,40-45) Uzdrowienie trędowatego Słowa Ewangelii według świętego Marka Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: […]

10 stycznia 2018 – Środa, I Tydzień zwykły, Rok B

EWANGELIA (Mk 1,29-39) Jezus uzdrawia chorych Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem […]

9 stycznia 2018 – Wtorek, I Tydzień zwykły, Rok B

EWANGELIA (Mk 1,21-28) Jezus naucza jak ten, kto ma władzę Słowa Ewangelii według świętego Marka. W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on […]

8 stycznia 2018 – Poniedziałek, I Tydzień zwykły, Rok B

EWANGELIA (Mk 1,14-20) Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych Apostołów Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc brzegiem Jeziora Galilejskiego ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak […]

7 stycznia 2018 – Niedziela, I Tydzień zwykły, Rok B

Święto Chrztu Pańskiego EWANGELIA (Mk 1,6b-11) Chrzest Jezusa Słowa Ewangelii według św. Marka. Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu […]

4 stycznia 2018 – Czwartek, II Tydzień po Narodzeniu Pańskim, Rok B

EWANGELIA  (J 1,35-42) Znaleźliśmy Mesjasza Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan Chrzciciel stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli do […]

3 stycznia 2018 – Środa, II Tydzień po Narodzeniu Pańskim – Rok B

Wspomnienie Najświętszego Imienia Jezusa Jezus, Najświętsze Imię, nasz Zbawiciel, Książę Pokoju, Emmanuel, Bóg jest z nami,  Odkupiciel, Królów Król, Baranek na wieki. Światło w ciemnościach, Radość w smutku, Pociecha w rozpaczy, Źródło życia, Droga i Cel, Nadzieja, która nie zawodzi, Jedyne Słowo, które nie kłamie, Chleb, który zstępuje z nieba i Wino, które krwią się […]

Serwis wykonany w oparciu o wolne oprogramowanie WordPress