Archiwum działu „Kazania”

20 września 2017 – Środa, XXIV Tydzień zwykły, Rok A

Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy ________________ EWANGELIA  (Łk 7,31-3) Duch przekory przeszkodą w przyjęciu królestwa Bożego Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Po odejściu wysłanników Jana Chrzciciela Jezus powiedział do tłumów: „Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają […]

19 września 2017 – Wtorek, XXIV Tydzień zwykły, Rok A

EWANGELIA  (Łk 7,11-17) Wskrzeszenie młodzieńca z Nain Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan […]

18 września 2017 – Poniedziałek, XXIV Tydzień zwykły, Rok A

Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika Jak umiłować najbliższych – naucz mnie, Stanisławie. Jak ukochać szkołę – powiedz mi, Stanisławie. Jak zrozumieć sens wyrzeczeń – oświeć mnie, Stanisławie. Jak zrealizować cel życia – wskaż mi, Stanisławie. Amen _________________ EWANGELIA  (Łk 2,41-52) Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice […]

17 września 2017 – Niedziela, XXIV Tydzień zwykły, Rok A

EWANGELIA (Mt 18,21–35) Przypowieść o nielitościwym dłużniku Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”. Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do […]

16 września 2017 – Sobota, XXIII Tydzień zwykły, Rok A

Wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa Korneliusz został biskupem Kościoła rzymskiego w roku 251.  Zmarł w roku 253. Cyprian urodził się w Kartaginie około roku 210 w rodzinie pogańskiej. Został ścięty 14 września 258 roku w czasie prześladowania Waleriana. ________________ 16 września 2017 – Msza św. – homilia ks. Dariusz Kowalski Abyśmy szli […]

15 września 2017 – Piątek, XXIII Tydzień zwykły, Rok A

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej Niechaj Twoje łzy i cierpienia, o Matko Bolesna, odwrócą chłostę Bożą ciążącą nad światem, a przyspieszą panowanie Najświętszego Serca Jezusowego. ___________________ 15 września 2017 – Msza św. – homilia ks. Łukasz Kadziński Matka Bolesna wzywa nas do skruchy i pokuty. W tym roku wielokrotnie wracaliśmy do wezwania do skruchy i […]

14 września 2017 – Czwartek, XXIII Tydzień zwykły, Rok A

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony,        Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.     Gdzie Bóg, Król świata całego      Dokonał życia swojego.        ________________ EWANGELIA (J 3,13-17) Krzyż narzędziem zbawienia Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża […]

13 września 2017 Środa, XXIII Tydzień zwykły Rok A, I

Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła „Ani ogień, ani miecz, ani nędza, ani choroba, ani śmierć, nic nie jest straszliwe temu, który miłością Boga jest przejęty! Drwiąc bowiem z wszystkiego, wznosi się ku Niebu; uczucie jego podobne jest do uczuć mieszkańców Nieba; nie widzi ani Nieba ani ziemi, ani morza, wzrok jego jest […]

10 września 2017 – Niedziela, XXIII Tydzień zwykły, Rok A

EWANGELIA (Mt 18,15–20) Upomnienie braterskie Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała […]

9 września 2017 – Sobota, XXII Tydzień zwykły, Rok A

EWANGELIA  (Łk 6,1-5) Chrystus jest panem szabatu Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i wykruszając je rękami, jedli. Na to niektórzy z faryzeuszów mówili: „Czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w szabat?” Wtedy Jezus rzekł im w odpowiedzi: „Nawet tegoście nie czytali, co uczynił […]

Serwis wykonany w oparciu o wolne oprogramowanie WordPress