Archiwum działu „Kazania”

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH 2022-2023 Triduum Paschalne OPUS DEI   “Jeśli ktoś nie walczy…” 1 kwietnia 2023 GWIAŹDZISTA NA ŻYWO   Z ŻYCIA PARAFII 31 marca 2023 – Droga Krzyżowa ze św. Janem Pawłem II – Adoracja Krzyża

30 marca 2023 Czwartek, V Tydzień Wielkiego Postu Rok A, I

EWANGELIA (J 8, 51-59) Abraham ujrzał mój dzień ______________ 30 marca 2023 – Msza św. (fragm.) Adoracja Najświętszego Sakramentumodlitwę i rozważania prowadzi ks. Michał Wilski

29 marca 2023 Środa, V Tydzień Wielkiego Postu Rok A, I

EWANGELIA (J 8, 31-42) Prawdziwe wyzwolenie przez Chrystusa Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”» […]

28 marca 2023 Wtorek, V Tydzień Wielkiego Postu Rok A, I

EWANGELIA (J 8, 21-30) Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że Ja jestem Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział do faryzeuszów: «Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie». Mówili więc Żydzi: «Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, […]

27 marca 2023 Poniedziałek, V Tydzień Wielkiego Postu Rok A, I

EWANGELIA (J 8, 1-11) Chrystus ocala cudzołożnicę Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy […]

26 marca 2023 Niedziela, V Tydzień Wielkiego Postu Rok A, I

EWANGELIA (J 11, 1-45 – dłuższa) Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem _______________ 26 marca 2023 – Msza św. 12.00 (fragm.) kazanie o. Juan Carlos Araya Carmona – Misjonarz Matki Bożej Pocieszenia „Consolata” z Argentyny Bóg, który płacze…

25 marca 2023 Sobota, IV Tydzień Wielkiego Postu Rok A, I

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego EWANGELIA (Łk 1, 26-38) Maryja pocznie i porodzi Syna _________________ 25 marca 2023 – Msza św. 9.00 (fragm.) – kazanie ks. Dariusz Kowalski Fiat…

22 marca 2023 Środa, IV Tydzień Wielkiego Postu Rok A, I

EWANGELIA (J 5, 17-30) Syn Boży ożywia tych, których chce Słowa Ewangelii według Świętego Jana Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam». Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim […]

21 marca 2023 Wtorek, IV Tydzień Wielkiego Postu Rok A, I

EWANGELIA (J 5, 1-16) Uzdrowienie paralityka w sadzawce Betesda Słowa Ewangelii według Świętego Jana Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy Owczej Bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat […]

20 marca 2023 Poniedziałek, IV Tydzień Wielkiego Postu Rok A, I

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny EWANGELIA (Mt 1, 16. 18-21. 24a) Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali […]