Archiwum działu „Kazania”

21 marca 2018 – Środa, V Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (J 8,31-42) Prawdziwe wyzwolenie przez Chrystusa Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Odpowiedzieli Mu: „Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: «Wolni będziecie?»” […]

20 marca 2018 – Wtorek, V Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (J 8,21-30) Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że Ja jestem Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów: „Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie”. Rzekli więc do Niego Żydzi: „Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja […]

19 marca 2018 – Poniedziałek, V Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny EWANGELIA  (J 8,21-30) Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że Ja jestem Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów: „Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie”. Rzekli więc do Niego Żydzi: „Czyżby miał sam […]

18 marca 2018 – Niedziela, V Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA (J 12,20-33) Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z […]

17 marca 2018 – Sobota, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (J 7,40-53) Spory około osoby Jezusa Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: „Ten prawdziwie jest prorokiem”. Inni mówili: „To jest Mesjasz”. Jeszcze inni mówili: „Czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem?” I powstało w tłumie […]

14 marca 2018 – Środa, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (J 5,17-30) Syn Boży ożywia tych, których chce Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: „Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam”. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachował szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, […]

11 marca 2018 – Niedziela, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA (J 3,14-21) Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w […]

10 marca 2018 – Sobota, III Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (Łk 18,9-14) Przypowieść o faryzeuszu i celniku Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: „Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: «Boże, dziękuję Ci, że nie jestem […]

8 marca 2018 – Czwartek, III Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (Łk 11,14-23) Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyrzucał złego ducha, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: „Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy”. Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, […]

7 marca 2018 – Środa, III Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (Mt 5,17-19) Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w […]