Archiwum działu „Kazania”

14 listopada 2017 – Wtorek, XXXII Tydzień zwykły, Rok A

EWANGELIA  (Łk 17,7-10) Słudzy nieużyteczni jesteśmy Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich apostołów: „Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: «Pójdź i siądź do stołu»? Czy nie powie mu raczej: «Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, […]

10 listopada 2017 – Piątek, XXXI Tydzień zwykły, Rok A

Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła „Majestat przyoblókł się w pokorę, moc w słabość, wieczność w śmiertelność… natura niezniszczalna złączyła się z naturą podległą cierpieniu… Tak więc w naturę prawdziwego człowieka zstąpił prawdziwy Bóg – cały w swoich przymiotach Boskich i nie naruszający naszych przymiotów ludzkich, którymi obdarzył nas w momencie stworzenia… Powiększając […]

9 listopada 2017 – Czwartek, XXXI Tydzień zwykły, Rok A

Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej Od XII wieku w tym dniu obchodzi się rocznicę poświęcenia bazyliki, którą cesarz Konstantyn Wielki wzniósł na Lateranie. Święto obchodzono początkowo tylko w Rzymie. Ponieważ bazylika na Lateranie jest „matką i głową wszystkich kościołów Miasta i Świata”, święto rozszerzono na cały obrządek rzymski, jako znak miłości i jedności ze Stolicą […]

8 listopada 2017 – Środa, XXXI Tydzień zwykły, Rok A

EWANGELIA  (Łk 14, 25-33) Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, […]

7 listopada 2017 – Wtorek, XXXI Tydzień zwykły, Rok A

EWANGELIA  (Łk 14, 15-24) Przypowieść o zaproszonych na ucztę Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: «Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym». Jezus mu odpowiedział: «Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: „Przyjdźcie, […]

6 listopada 2017 – Poniedziałek, XXXI Tydzień zwykły, Rok A

EWANGELIA  (Łk 14, 12-14) Bezinteresowna miłość bliźniego Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do przywódcy faryzeuszów, który Go zaprosił: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i […]

5 listopada 2017 – Niedziela, XXXI Tydzień zwykły, Rok A

EWANGELIA (Mt 23,1-12) Obłuda faryzeuszów Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: „Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia […]

3 listopada 2017 – Piątek, XXX Tydzień zwykły, Rok A

EWANGELIA  (Łk 14, 1-6) Uzdrowienie w szabat chorego na wodną puchlinę Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. A oto zjawił się przed Nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w Prawie i faryzeuszów: «Czy wolno w […]

1 listopada 2017 – Środa, XXX Tydzień zwykły, Rok A

Uroczystość Wszystkich Świętych EWANGELIA (Mt 5,1-12a) Osiem błogosławieństw Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni […]

31 października 2017 – Wtorek, XXX Tydzień zwykły, Rok A

EWANGELIA  (Łk 13, 18-21) Przypowieści o ziarnku gorczycy i o zaczynie Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus mówił: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się […]

Serwis wykonany w oparciu o wolne oprogramowanie WordPress