Archiwum działu „Kazania”

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH 2019-20 (3) NADZWYCZAJNY PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH od 25  października 2020 do odwołania Porządek udziału we Mszy Świętej w niedziele według adresu zamieszkania. GODZINA ADRES 07:30:00 Barszczewska 6; Potocka 4,6,809:00:00 Gwiaździsta 13, 15/15a, Tylżycka 1, 7, 1110:30:00 Gwiaździsta 21, 25, 2712:00:00 Gwiaździsta 29, […]

20 października 2020 -Wtorek, XXIX Tydzień zwykły, Rok A, II

Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera EWANGELIA  (Łk 12,35-38) Oczekiwać powrotu Pana Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów:„Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi oczekujących powrotu swego pana z uczty weselnej, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze.Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy […]

23 września 2020 – Środa, XXV Tydzień zwykły Rok A, II

Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera EWANGELIA  (Łk 9,1-6) Rozesłanie Apostołów Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zawołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.Mówił do nich: „Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani […]

18 września 2020 Piątek, XXIV Tydzień zwykły Rok A, II

Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika EWANGELIA  (Łk 2,41-52) Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli […]

17 września 2020 Czwartek, XXIV Tydzień zwykły Rok A, II

Wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa EWANGELIA  (Łk 7,36-50) Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem […]

16 września 2020 Środa, XXIV Tydzień zwykły Rok A, II

Wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa EWANGELIA  (Łk 7,31-35) Duch przekory przeszkodą w przyjęciu królestwa Bożego Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Po odejściu wysłanników Jana Chrzciciela Jezus powiedział do tłumów: „Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przymawiają […]

15 września 2020 Wtorek, XXIV Tydzień zwykły Rok A, II

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej EWANGELIA  (J 19,25-27) Maryja pod krzyżem Jezusa Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do […]

13 września 2020 Niedziela, XXIV Tydzień zwykły Rok A, II

EWANGELIA (Mt 18,21–35) Przypowieść o nielitościwym dłużniku _________ O przebaczaniu i upominaniu – 13 września 2020 – homilia ks. Dariusz Kowalski

9 września 2020 Środa, XXIII Tydzień zwykły Rok A, II

EWANGELIA (Łk 6,20-26) Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: „Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was […]

8 września 2020 Wtorek, XXIII Tydzień zwykły Rok A, II

Święto Narodzenie Najświętszej Maryi Panny PIERWSZE CZYTANIE  (Mi 5,1-4a) Mesjasz będzie pochodził z Betlejem Czytanie z Księgi proroka Micheasza. Tak mówi Pan: „A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie Mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do […]