Archiwum działu „Kazania”

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH 2021-2022 Plan wizyty Wspólnot Domowych – KOLĘDA 2021/22 OPUS DEI   „Nie smuć się” 20 stycznia 2022 GWIAŹDZISTA NA ŻYWO    

18 stycznia 2022 Wtorek, II Tydzień zwykły, Rok C, II

EWANGELIA (Mk 2, 23-28) Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu Słowa Ewangelii według Świętego Marka Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»On im odpowiedział: «Czy nigdy […]

17 stycznia 2022 Poniedziałek, II Tydzień zwykły Rok C, II

Wspomnienie św. Antoniego, opata EWANGELIA (Mk 2, 18-22) Zwyczajów Starego Testamentu nie można przenosić do Nowego Słowa Ewangelii według Świętego Marka Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?»Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan […]

16 stycznia 2022 Niedziela, II Tydzień zwykły, Rok C, II

EWANGELIA (J 2, 1-11) Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej Słowa Ewangelii według Świętego Jana W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina».Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, […]

14 stycznia 2022 Piątek, I Tydzień zwykły, Rok C, II

EWANGELIA (Mk 2, 1-12) Chrystus ma władzę odpuszczania grzechów Słowa Ewangelii według Świętego Marka Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę.I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z […]

12 stycznia 2022 Środa, I Tydzień zwykły, Rok C, II

EWANGELIA (Mk 1, 29-39) Jezus uzdrawia chorych Słowa Ewangelii według Świętego Marka Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im.Z nastaniem wieczora, […]

11 stycznia 2022 Wtorek, I Tydzień zwykły, Rok C, II

EWANGELIA (Mk 1, 21-28) Jezus naucza jak ten, który ma władzę Słowa Ewangelii według Świętego Marka W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on […]

10 stycznia 2022 Poniedziałek, I Tydzień zwykły, Rok C, II

EWANGELIA (Mk 1, 14-20) Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów Słowa Ewangelii według Świętego Marka Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak […]

9 stycznia 2022 Niedziela, I Tydzień zwykły, Rok C, II

Święto Chrztu Pańskiego EWANGELIA (Łk 3, 15-16. 21-22) Chrzest Jezusa Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u […]

7 stycznia 2022 Piątek, I Tydzień po Narodzeniu Pańskim, Rok C, II

EWANGELIA (Mt 4, 12-17. 23-25) Bliskie jest królestwo niebieskie Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku […]