Archiwum działu „filmy”

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH 2022-2023 OPUS DEI  „Bóg nie przyjmuje partaniny” 3 luty 2023 GWIAŹDZISTA NA ŻYWO  

29 stycznia 2023 Niedziela, IV Tydzień zwykły Rok A, I

EWANGELIA (Mt 5, 1-12a) Błogosławieni ubodzy w duchu ____________   29 styczeń 2023 – Msza św. (fragm.) kazanie ks. Dariusz Kowalski Błogosławiony=dobrze wychowany

22 stycznia 2023 Niedziela, III Tydzień zwykły Rok A, I

EWANGELIA (Mt 4, 12-23) Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza___________________ 22 stycznia 2023 -Msza św. homilia ks. Dariusz Kowalski Oręż Miłości…

15 stycznia 2023 Niedziela, II Tydzień zwykły Rok A, I

EWANGELIA (J 1, 29-34) Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzech świata _____________ 15 stycznia 2023 – Msza św. (fragm.) homilia ks. Dariusz Kowalski Czy Narodzenie Boże to prawda czy fałsz…

8 stycznia 2023 Niedziela, I Tydzień po Narodzeniu Pańskim Rok A, I

Święto Chrztu Pańskiego EWANGELIA (Mt 3, 13-17) Chrzest Jezusa_________________ 8 stycznia 2022 – Msza św. (fragm.) homilia ks. Dariusz Kowalski Prośmy Boga, wołajmy do Niego o dobre sumienie…

6 stycznia 2023 Piątek, I Tydzień po Narodzeniu Pańskim Rok A, I

Uroczystość Objawienia Pańskiego EWANGELIA (Mt 2, 1-12) Pokłon mędrców ze Wschodu Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza.______________ 6 stycznia 2023 – Uroczystość Objawienia Pańskiego Msza św. (fragm.) homilia ks. Dariusz Kowalski Oddajmy pokłon Bogu…

1 stycznia 2023 Niedziela, Oktawa Narodzenia Pańskiego Rok A, I

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi EWANGELIA (Łk 2, 16-21) Nadano Mu imię Jezus ————————– 1 stycznia 2023 – Msza św. – homilia ks. Dariusz Kowalski Ufajcie Jezusowi i kochajcie Jezusa…  

25 grudnia 2022 Niedziela, Oktawa Narodzenia Pańskiego Rok A, I

Uroczystość Narodzenia Pańskiego MSZA W DZIEŃEWANGELIA (J 1, 1-18) Słowo stało się ciałem     _______________ 26 grudnia 2022 – Msza św. (fragm.) – homilia ks. Dariusz Kowalski Co robić, aby nie odzwyczaić się od Jezusa Chrystusa…

18 grudnia 2022 Niedziela, IV Tydzień Adwentu Rok A, I

EWANGELIA (Mt 1, 18-24) Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida_______________ 18 grudnia 2022 – Msza św. (fragm.) homilia ks. Dariusz Kowalski Najwspanialszy DAR…

11 grudnia 2022 Niedziela, III Tydzień Adwentu Rok A, I

EWANGELIA (Mt 11, 2-11) Na Chrystusie spełniają się proroctwa Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?». Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok […]