Archiwum działu „Katechezy”

19 stycznia 2021 Wtorek, II Tydzień zwykły,Rok B, I

Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa EWANGELIA (Mk 2, 23-28) Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu Słowa Ewangelii według Świętego Marka Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego […]

27 stycznia 2020 – Poniedziałek, III Tydzień zwykły Rok A, II

Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa EWANGELIA (Mk 3,22-30) Chrystus przeciw szatanom Słowa Ewangelii według świętego Marka. Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: „Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”. Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: „Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo […]

15 listopada 2018 – Czwartek, XXXII Tydzień zwykły, Rok B

EWANGELIA  (Łk 17,20-25) Królestwo Boże jest pośród was Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: „Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: «Oto tu jest» albo: «tam». Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was”. Do uczniów zaś rzekł: „Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z […]

Życie duchowe – rozważania Łukasz Kadziński

21 luty 2018 Życie duchowe 1 nauka – Oziębłość duchowa – ks. Łukasz Kadziński 14 marca 2018 Życie duchowe 2 nauka – Oziębłość duchowa – ks. Łukasz Kadziński 11 kwietnia 2018 Życie duchowe Stały spowiednik, kierownik duchowy i praca nad sobą – ks. Łukasz Kadziński 16 maja 2018 Życie duchowe 16 maja 2018 – Ćwiczenia […]

Jerycho 2016 – Katechezy

10 października 2016 – Katecheza 1 10 października 2016 r. – Katecheza 1 (część 2)- ks. Łukasz Kadziński O Paulinie Jaricot – założycielce Żywego Różańca 11 października 2016 r. – Katecheza 2 – ks. Łukasz Kadziński O różańcu… 12 października 2016 r. – Katecheza 3 – ks. Łukasz Kadziński O pokorze… abyśmy byli święci na […]

13 kwietnia 2016 – Katecheza (Asceza to zadanie całego życia)

Śluby Jasnogórskie

KRÓLOWO POLSKI ODNAWIAM ŚLUBY OJCÓW NASZYCH I CIEBIE ZA PATRONKĘ NASZĄ I KRÓLOWĄ UZNAJĘ. PRZYRZEKAM CI UCZYNIĆ WSZYSTKO CO LEŻY W MOJEJ MOCY, ABY POLSKA BYŁA RZECZYWISTYM KRÓLESTWEM TWEGO SYNA I TWOIM. PRZYRZEKAM – ŻYĆ W ŁASCE UŚWIĘCAJĄCEJ, BEZ GRZECHU CIĘŻKIEGO. PRZYRZEKAM – BYĆ WIERNYM KOŚCIOŁOWI ŚWIĘTEMU I JEGO PASTERZEM. PRZYRZEKAM – BRONIĆ KAŻDEGO POCZĘTEGO […]

Pacierz katolicki

Znak krzyża W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen In nomine Patris, et Filii, * et Spiritus Sancti. Amen. Modlitwa Pańska Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam […]

Uczynki miłosierdzia co do duszy

1. Grzesznych upominać 2. Nieumiejętnych pouczać 3. Wątpiącym dobrze radzić 4. Strapionych pocieszać 5. Krzywdy cierpliwie znosić 6. Urazy chętnie darować   KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO UCZYNKI MIŁOSIERDZIA   2447 Uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości, przez które przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy (Por. Iz 58, 6-7; Hbr 13, 3). Pouczać, […]

Uczynki miłosierdzia co do ciała

1. Głodnych nakarmić 2. Spragnionych napoić 3. Nagich przyodziać 4. Podróżnych w dom przyjąć 5. Więźniów pocieszać 6. Chorych nawiedzać 7. Umarłych pogrzebać   Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich, i przychodziła […]