Archiwum działu „Katechezy”

Uczynki miłosierdzia co do duszy

1. Grzesznych upominać 2. Nieumiejętnych pouczać 3. Wątpiącym dobrze radzić 4. Strapionych pocieszać 5. Krzywdy cierpliwie znosić 6. Urazy chętnie darować   KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO UCZYNKI MIŁOSIERDZIA   2447 Uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości, przez które przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy (Por. Iz 58, 6-7; Hbr 13, 3). Pouczać, […]

Uczynki miłosierdzia co do ciała

1. Głodnych nakarmić 2. Spragnionych napoić 3. Nagich przyodziać 4. Podróżnych w dom przyjąć 5. Więźniów pocieszać 6. Chorych nawiedzać 7. Umarłych pogrzebać   Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich, i przychodziła […]

15 marca 2015 r. – Czwarta Niedziela Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA J 3, 14-21 Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony   15 marca 2015 – Msza św., suma – homilia ks. Mariusz Szykuła CPPS Jaki jest obraz Boga w moim sercu?…

Modlitwa, post, jałmużna

Fot. Tomasz Lewandowski   Jak owocnie przeżyć Wielki Post? Oto pytanie, wobec którego staje każdy chrześcijanin, przyjmując posypanie popiołem na rozpoczęcie okresu czterdziestodniowego przygotowania paschalnego. Teoretycznie sprawa jest jasna, ale praktyka dowodzi, że i pamięć nasza jest zawodna, i my się zmieniamy, i postanowienia są kruche… Spróbujmy zatem bardzo praktycznie podejść do tematu duchowego, religijnego […]

ODPUSTY

Nauka o odpustach i jej praktyczne zastosowanie w Kościele ściśle łączą się ze skutkami sakramentu pokuty. Co to jest odpust? „Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i […]

14 września 2014 r. – Dwudziesta czwarta Niedziela zwykła Rok A

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego     14 września 2014 – Msza św., suma – homilia ks. Mirosław Kurek ______________________________________________________ Czuję się za Was odpowiedzialny… 14 września 2014 – Śluby Jasnogórskie – historia i wskazania ks. Proboszcz Dariusz Kowalski

12 września 2014 r. – piątek, Rok A

Wspomnienie  Najświętszego Imienia Maryi   12 września 2014 – Msza św. – homilia ks. Proboszcz Dariusz Kowalski

11 września 2014 r. – czwartek, Rok A

EWANGELIA Łk 6, 27-38 Przykazanie miłości nieprzyjaciół         11 września 2014 – Msza św. – homilia ks. Łukasz Kadziński

Katechezy Przedsakramentalne

 Nie lękajcie się spowiedzi! Pozwólcie, by odrodziła nas na nowo miłość Boga Ojciec Święty Franciszek – O znaczeniu sakramentu pokuty dla życia chrześcijańskiego. Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry, Przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, chrzest, Eucharystię i bierzmowanie człowiek otrzymuje nowe życie w Chrystusie. Ale, wszyscy o tym wiemy życie to nosimy „w naczyniach glinianych” (2 […]

23 listopada 2013 r. Czuwanie na zakończenie Roku Wiary i do Uroczystości Chrystusa Króla

1)    Apel Jasnogórski 2)    Katecheza na temat: Wiary, jej zagrożeń i panowania Jezusa Chrystusa według Encykliki Quas Primas – 45 min. 3)    Adoracja Najświętszego Sakramentu – 1 godz. 4)    Nabożeństwo Redditio – Uroczyste wyznanie wiary 5)    Uroczysta Msza Święta _________________________________ Katecheza na temat: Wiary, jej zagrożeń i panowania Jezusa Chrystusa według Encykliki Quas Primas (część 1) […]