Archiwum działu „Wspólnoty”

Domowa Grupa Dzielenia się Słowem Bożym

ZAPRASZAMY NA COTYGODNIOWE SPOTKANIA DOMOWEJ GRUPY DZIELENIA SIĘ SŁOWEM BOŻYM Pan wzbudza w Twym sercu pragnienie karmienia się Słowem Bożym? Nie jesteś w żadnej wspólnocie? Masz ok. 30-40 lat? Może mieszkasz w tej parafii od niedawna? Wiesz, że wiara rodzi się ze słuchania, a dzielenie się z bratem i siostrą ją wzmacnia? Szukasz towarzyszy drogi […]

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

       Zespół Caritas Archidiecezji Warszawskiej przy Parafii Świętych Wyznawców: o. Rafała Kalinowskiego i br. Alberta Chmielowskiego, ul. Gwiaździsta 17 w Warszawie powstał 1 stycznia 1996 roku. Pierwszą Przewodniczącą Parafialnego Zespołu Caritas była Pani Alina Szczurówna.    Od 2007 roku opiekunem Caritas w naszej Parafii jest Ksiądz Proboszcz Dariusz Kowalski. Przewodniczącą Parafialnego Zespołu jest Pani Teresa Czerwińska. Łącznie […]

Wspólnota Żywego Różańca

Wspólnota Żywego Różańca w naszej Parafii istnieje od lutego 1986 roku. Pierwsze dwa Koła Żywego Różańca zostały założone przez Jadwigę Arkuszewską. Organizowanie kolejnych powierzono Bożenie Wojtaszek. Do 2001 roku zostało założonych 18 Kół Żywego Różańca, w tym dwa dziecięce i dwa młodzieżowe. W początkowym okresie, przez wiele lat, gdy jeszcze nie było miejsca do spotkań, […]

Strefa Młodych

Spotykamy się by się modlić, by rozmawiać, by wymieniać poglądy, by słuchać innych, by wyrazić swoje obawy, nadzieje,by się umocnić w wierze, a wszystko to we wspólnocie ludzi podobnych wiekiem (16 – 35 lat). Jesteś wierzący, ale nie masz z kim się tą wiarą dzielić? Przyjdź! Jesteś poszukująca, ale nie masz z kim porozmawiać o […]

Harcerze

ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ   Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.   Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, który przez naśladowanie Jezusa Chrystusa, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy […]

Ruch Czystych Serc

Spotkania odbywają się w I i III piątek miesiąca o godzinie 19:00.

Wspólnota Krwi Chrystusa

Rodzina Rodzinie

R o d z i n a      R o d z i n i e Twierdzą nam będzie każdy próg. Tak nam dopomóż Bóg! Naród i Kościół to Rodzina Rodzin. Niech zatem Naród i Kościół służą Rodzinie; a Rodzina odwzajemni się służbą Kościołowi i Narodowi.   Zapraszamy do „Rodzina Rodzinie” Spotkania: – IV niedziela miesiąca […]

Schola

Próby odbywają się w poniedziałek o godzinie 16.30 i w środę o godzinie 17:15.

Ruch Rodzin Nazaretańskich

Spotkania odbywają się we wtorek po Mszy św. o godzinie 19.00.

Serwis wykonany w oparciu o wolne oprogramowanie WordPress