Archiwum działu „Nauczanie”

15 grudnia 2018 – Sobota, II Tydzień Adwentu, Rok C

EWANGELIA  (Mt 17,10-13) Eliasz już przyszedł, a nie poznali go Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: „Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?” On odparł: „Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, […]

14 grudnia 2018 – Piątek, II Tydzień Adwentu, Rok C

Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła EWANGELIA  (Mt 11,16-19) Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: „Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest ono do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: «Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście […]

13 grudnia 2018 – Czwartek, II Tydzień Adwentu, Rok C

Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy EWANGELIA  (Mt 11,11-15) Nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: „Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo […]

12 grudnia 2018 – Środa, II Tydzień Adwentu, Rok C

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe EWANGELIA  (Mt 11,28-30) Chrystus pokrzepia utrudzonych Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz […]

11 grudnia 2018 – Wtorek, II Tydzień Adwentu, Rok C

EWANGELIA (Mt 18,12-14) Bóg nie chce zguby zbłąkanych Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, […]

10 grudnia 2018 – Poniedziałek, II Tydzień Adwentu, Rok C

EWANGELIA  (Łk 5,17-26) Chrystus uzdrawia duszę i ciało Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali […]

9 grudnia 2018 – Niedziela, II Tydzień Adwentu, Rok C

Druga Niedziela Adwentu EWANGELIA (Łk 3,1-6) Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do […]

8 grudnia 2018 – Sobota, I Tydzień Adwentu, Rok C

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny EWANGELIA  (Łk 1,26-38) Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna […]

7 grudnia 2018 – Piątek, I Tydzień Adwentu, Rok C

Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła EWANGELIA  (Mt 9,27-31) Uzdrowienie niewidomych, którzy uwierzyli w Jezusa Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przechodził, szli za Nim dwaj niewidomi, którzy głośno wołali: „Ulituj się nad nami, Synu Dawida”. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: „Wierzycie, że mogę to uczynić”? […]

6 grudnia 2018 – Czwartek, I Tydzień Adwentu, Rok C

Wspomnienie św. Mikołaja, biskupa EWANGELIA  (Mt 7,21.24-27) Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i […]