Archiwum działu „Nauczanie”

22 marca 2018 – Czwartek, V Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (J 8,51-59) Abraham ujrzał mój dzień Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki”. Rzekli do Niego Żydzi: „Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy, a Ty mówisz: «Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna […]

21 marca 2018 – Środa, V Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (J 8,31-42) Prawdziwe wyzwolenie przez Chrystusa Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Odpowiedzieli Mu: „Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: «Wolni będziecie?»” […]

20 marca 2018 – Wtorek, V Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (J 8,21-30) Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że Ja jestem Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów: „Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie”. Rzekli więc do Niego Żydzi: „Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja […]

19 marca 2018 – Poniedziałek, V Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny EWANGELIA  (J 8,21-30) Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że Ja jestem Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów: „Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie”. Rzekli więc do Niego Żydzi: „Czyżby miał sam […]

18 marca 2018 – Niedziela, V Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA (J 12,20-33) Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z […]

17 marca 2018 – Sobota, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (J 7,40-53) Spory około osoby Jezusa Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: „Ten prawdziwie jest prorokiem”. Inni mówili: „To jest Mesjasz”. Jeszcze inni mówili: „Czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem?” I powstało w tłumie […]

16 marca 2018 – Piątek, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (J 7,1-2.10.25-30) Przeciwnicy zamierzają pojmać Jezusa Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus obchodził Galileję. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar Go zabić. A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: […]

15 marca 2018 – Czwartek, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (J 5,31-47) Nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie Słowa Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do Żydów: „Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o Mnie; a wiem, że sąd, który o Mnie wydaje, jest prawdziwy. Wysłaliście poselstwo do Jana […]

14 marca 2018 – Środa, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (J 5,17-30) Syn Boży ożywia tych, których chce Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: „Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam”. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachował szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, […]

13 marca 2018 – Wtorek, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (J 5,1-3a.5-16) Uzdrowienie paralityka w sadzawce Betesda Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się Sadzawka Owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w pięć krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu […]