Archiwum działu „Nauczanie”

17 stycznia 2018 – Środa, II Tydzień zwykły, Rok B

Wspomnienie św. Antoniego, opata Antoni, sławny ojciec mnichów, urodził się w Egipcie około roku 250. Po śmierci rodziców rozdał majątek ubogim i udał się na pustynię, gdzie rozpoczął życie pokuty. Miał wielu uczniów; pracował dla Kościoła podtrzymując wyznawców w czasie prześladowania Dioklecjana i wspomagając świętego Atanazego w walce przeciw arianom. Zmarł w roku 356. _______________ […]

16 stycznia 2018 – Wtorek, II Tydzień zwykły, Rok B

EWANGELIA (Mk 2,23-28) Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: „Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?”. On im odpowiedział: „Czy nigdy […]

15 stycznia 2018 – Poniedziałek, II Tydzień zwykły, Rok B

EWANGELIA (Mk 2,18-22) Zwyczajów Starego Testamentu nie można przenosić do Nowego Słowa Ewangelii według świętego Marka. Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: „Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?” Jezus im odpowiedział: „Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? […]

14 stycznia 2018 – Niedziela, II Tydzień zwykły, Rok B

EWANGELIA (J 1,35-42) Powołanie pierwszych uczniów Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli do […]

13 stycznia 2018 – Sobota, I Tydzień zwykły, Rok B

EWANGELIA (Mk 2,13-17) Powołanie Mateusza Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, […]

12 stycznia 2018 – Piątek, I Tydzień zwykł,y Rok B

EWANGELIA (Mk 2,1-12) Chrystus ma władzę odpuszczania grzechów Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu […]

11 stycznia 2018 – Czwartek, I Tydzień zwykły, Rok B

EWANGELIA (Mk 1,40-45) Uzdrowienie trędowatego Słowa Ewangelii według świętego Marka Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: […]

10 stycznia 2018 – Środa, I Tydzień zwykły, Rok B

EWANGELIA (Mk 1,29-39) Jezus uzdrawia chorych Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem […]

9 stycznia 2018 – Wtorek, I Tydzień zwykły, Rok B

EWANGELIA (Mk 1,21-28) Jezus naucza jak ten, kto ma władzę Słowa Ewangelii według świętego Marka. W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on […]

8 stycznia 2018 – Poniedziałek, I Tydzień zwykły, Rok B

EWANGELIA (Mk 1,14-20) Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych Apostołów Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc brzegiem Jeziora Galilejskiego ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak […]

Serwis wykonany w oparciu o wolne oprogramowanie WordPress