Archiwum działu „Nauczanie”

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH 2023-2024  WIELKA 9-letnia NOWENNA, przed dwutysiącleciem ODKUPIENIA Warszawo! Obyś była dla Narodu Polskiego wzorem wszystkich cnót. Zwłaszcza owocnej wiary, niezłomnej nadziei, przykładnej służby Dzieciom Narodu,życzliwości i uczynności, bezinteresowności i obowiązkowości. Oby nikt z twoich granic nie wychodził zawiedziony, znieważony, a może zgorszony. […]

28 maja 2024, wtorek, VIII Tydzień zwykły, Rok B, II

Wspomnienie bł. Stefana Wyszyńskiego, biskupa EWANGELIA (Mk 10, 28-31) Nagroda za wyrzeczenia Słowa Ewangelii według Świętego Marka Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć […]

27 maja 2024, poniedziałek, VIII Tydzień zwykły, Rok B, II

EWANGELIA (Mk 10, 17-27) Należy wszystko porzucić, aby iść za Jezusem Słowa Ewangelii według Świętego Marka Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam […]

26 maja 2024, niedziela, VIII Tydzień zwykły, Rok B, II

Uroczystość Najświętszej Trójcy EWANGELIA (Mt 28, 16-20) Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego_________________

24 maja 2024, piątek, VII Tydzień zwykły, Rok B, II

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych EWANGELIA (Mk 10, 1-12) Nierozerwalność małżeństwa Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju.I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.Odpowiadając, […]

23 maja 2024, czwartek, VII Tydzień zwykły, Rok B, II

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana EWANGELIA (Mk 14, 22-25) To jest Ciało moje. To jest Krew moja Słowa Ewangelii według Świętego Marka W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowano Paschę, Jezus, gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał […]

22 maja 2024, środa, VII Tydzień zwykły, Rok B, II

EWANGELIA (Mk 9, 38-40) Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami Słowa Ewangelii według Świętego Marka Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto […]

21 maja 2024, wtorek, VII Tydzień zwykły, Rok B, II

EWANGELIA (Mk 9, 30-37) Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni […]

20 maja 2024, poniedziałek, VII Tydzień zwykły, Rok B, II

Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła EWANGELIA (J 2,1-11) Wesele w Kanie Galilejskie ______________ 20 maja 2024 -Msza św. (19.00) – fragm. – kazanie ks. Dariusz Kowalski Maryja naszym ratunkiem…

19 maja 2024, niedziela, VII Tydzień zwykły, Rok B, II

Niedziela Zesłania Ducha Świętego MSZA W DZIEŃ EWANGELIA (J 15, 26-27; 16, 12-15) Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy __________________ 19 maja 2024 – Msza św. (12,00) fragm. homilia o. Juan Carlos Araya Pokój wam… po tych słowach tchnął na Nich…