Archiwum działu „Nauczanie”

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH 2019-20 (3)  OPUS DEI  „Abyście się stali drugim Chrystusem” 19 września 2021 GWIAŹDZISTA NA ŻYWO    

20 września 2021 Poniedziałek, XXV Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy EWANGELIA (Łk 8, 16-18) Przypowieść o lampie Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do tłumów: «Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem […]

19 września 2021 Niedziela, XXV Tydzień zwykły, Rok B, I

EWANGELIA (Mk 9, 30-37) Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory __________________ 19 września 2021 – Msza św.  homilia ks. Dariusz Kowalski Codziennie na MSZY ŚWIĘTEJ…

18 września 2021 Sobota, XXIV Tydzień zwykły, Rok B, I

Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika EWANGELIA (Łk 2, 41-52) Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie […]

17 września 2021 Piątek, XXIV Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa EWANGELIA (Łk 8, 1-3) Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą […]

16 września 2021 Czwartek, XXIV Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa EWANGELIA (Łk 7, 36-50) Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, […]

15 września 2021 Środa, XXIV Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej EWANGELIA (J 19, 25-27) Jak cierpiała i bolała, Jakże drżała, gdy widziała Dziecię swe wśród śmierci trwóg Słowa Ewangelii według Świętego Jana Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, […]

14 września 2021 Wtorek, XXIV Tydzień zwykły, Rok B, I

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego EWANGELIA (J 3, 13-17) Wywyższenie Syna Człowieczego Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział do Nikodema: «Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. […]

13 września 2021 Poniedziałek, XXIV Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła EWANGELIA (Łk 7, 1-10) Uzdrowienie sługi setnika Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do słuchającego Go ludu, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską […]

Ogłoszenia duszpasterskie 24. Niedziela Zwykła; 12 września 2021 roku

  Marymoncki Nieśmiertelnik Odsłonięcie pomnika „Marymoncki Nieśmiertelnik” poświęconego żołnierzom AK Zgrupowania „Żmija” we wtorek, 14 września, o godzinie 14:00 na skwerze w okolicach ulicy Klaudyny 26c. Msza Święta – godzina 15:30 w intencji żyjących i poległych żołnierzy Powstania Warszawskiego  – homilia ks. Proboszcz Dariusz Kowalski