Archiwum działu „Nauczanie”

13 sierpnia 2018 – Poniedziałek, XIX Tydzień zwykły, Rok B

EWANGELIA  (Mt 17,22-27) Podatek na świątynię Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przebywał w Galilei z uczniami, rzekł do nich: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie”. I bardzo się zasmucili. Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmy z zapytaniem: „Wasz nauczyciel nie płaci dwudrachmy?” […]

12 sierpnia 2018 – Niedziela, XIX Tydzień zwykły, Rok B

EWANGELIA  (J 6,41-51) Chleb żywy, który zstąpił z nieba Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: „Jam jest chleb, który z nieba zstąpił”, i mówili: „Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakżeż może On teraz mówić: «Z nieba zstąpiłem»?” Jezus im odpowiedział: «Nie szemrajcie […]

11 sierpnia 2018 – Sobota, XVIII Tydzień zwykły, Rok B

Wspomnienie św. Klary, dziewicy EWANGELIA  (Mt 17,14-20) Potęga wiary Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i padając przed Nim na kolana, prosił: „Panie, zlituj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi; bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do twoich uczniów, lecz nie mogli […]

10 sierpnia 2018 – Piątek, XVIII Tydzień zwykły, Rok B

Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika EWANGELIA  (J 12,24-26) Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto […]

9 sierpnia 2018 – Czwartek, XVIII Tydzień zwykły, Rok B

Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy EWANGELIA  (Mt 25,1-13) Przypowieść o dziesięciu pannach Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięty […]

8 sierpnia 2018, Środa, XVIII Tydzień zwykły, Rok B

EWANGELIA  (Mt 15,21-28) Wiara niewiasty kananejskiej Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to zbliżyli się […]

7 sierpnia 2018 – Wtorek, XVIII Tydzień zwykły, Rok B

EWANGELIA (Mt 14,22-36) Jezus kroczy po jeziorze Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Skoro tłum został nakarmiony, Jezus zaraz przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już […]

6 sierpnia 2018 – Poniedziałek, XVIII Tydzień zwykły, Rok B

Święto Przemienienia Pańskiego EWANGELIA  (Mk 9,2-10) Przemienienie Pańskie Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z […]

5 sierpnia 2018 – Niedziela, XVIII Tydzień zwykły, Rok B

EWANGELIA (J 6,24-35) Kto przychodzi do Chrystusa, nie będzie łaknął Słowa Ewangelii według świętego Jana. Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam Go szukali. Gdy zaś Go odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: „Rabbi, kiedy tu przybyłeś?” […]

4 sierpnia 2018 – Sobota, XVII Tydzień zwykły, Rok B

Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera EWANGELIA  (Mt 14,1-12) Śmierć Jana Chrzciciela Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. I rzekł do swych dworzan: „To Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w nim”. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wrzucić […]