Archiwum działu „Nauczanie”

18 listopada 2017 – Sobota, XXXII Tydzień zwykły, Rok A

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy EWANGELIA  (Łk 18,1-8) Wytrwałość w modlitwie Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: „W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, […]

17 listopada 2017 – Piątek, XXXII Tydzień zwykły, Rok A

Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy EWANGELIA  (Łk 17,26-37) Dzień Syna Człowieczego nadejdzie niespodziewanie Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł […]

16 listopada 2017 – Czwartek, XXXII Tydzień zwykły, Rok A

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia EWANGELIA  (Łk 17,20-25) Królestwo Boże jest pośród was Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: „Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: «Oto tu jest» albo: «tam». Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was”. Do uczniów zaś rzekł: „Przyjdzie […]

15 listopada 2017 – Środa, XXXII Tydzień zwykły, Rok A

EWANGELIA  (Łk 17,11-19) Niewdzięczność uzdrowionych z trądu Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zmierzając do Jerozolimy Jezus przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami”. Na ich widok rzekł do nich: „Idźcie, pokażcie się kapłanom”. […]

14 listopada 2017 – Wtorek, XXXII Tydzień zwykły, Rok A

EWANGELIA  (Łk 17,7-10) Słudzy nieużyteczni jesteśmy Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich apostołów: „Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: «Pójdź i siądź do stołu»? Czy nie powie mu raczej: «Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, […]

13 listopada 2017 – Poniedziałek, XXXII Tydzień zwykły, Rok A

Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski EWANGELIA  (Łk 17,1-6) Obowiązek przebaczania Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby […]

12 listopada 2017 – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

EWANGELIA (Mt 25,1–13) Przypowieść o dziesięciu pannach Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z […]

11 listopada 2017 Sobota, XXXI Tydzień zwykły, Rok A

Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa __________________ EWANGELIA  (Łk 16,9-15) Nie można służyć Bogu i mamonie Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto […]

10 listopada 2017 – Piątek, XXXI Tydzień zwykły, Rok A

Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła „Majestat przyoblókł się w pokorę, moc w słabość, wieczność w śmiertelność… natura niezniszczalna złączyła się z naturą podległą cierpieniu… Tak więc w naturę prawdziwego człowieka zstąpił prawdziwy Bóg – cały w swoich przymiotach Boskich i nie naruszający naszych przymiotów ludzkich, którymi obdarzył nas w momencie stworzenia… Powiększając […]

9 listopada 2017 – Czwartek, XXXI Tydzień zwykły, Rok A

Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej Od XII wieku w tym dniu obchodzi się rocznicę poświęcenia bazyliki, którą cesarz Konstantyn Wielki wzniósł na Lateranie. Święto obchodzono początkowo tylko w Rzymie. Ponieważ bazylika na Lateranie jest „matką i głową wszystkich kościołów Miasta i Świata”, święto rozszerzono na cały obrządek rzymski, jako znak miłości i jedności ze Stolicą […]

Serwis wykonany w oparciu o wolne oprogramowanie WordPress