Archiwum działu „Nauczanie”

22 października 2018 – Poniedziałek, XXIX Tydzień zwykły, Rok B

Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża EWANGELIA  (Łk 12,13-21) Gromadzić skarby przed Bogiem Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”. Lecz On mu odpowiedział: „Człowieku, któż mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?” Powiedział też do nich: „Uważajcie i strzeżcie się […]

21 października 2018 – Niedziela, XXIX Tydzień zwykły, Rok B

EWANGELIA DŁUŻSZA (Mk 10,35-45) Przełożeństwo jest służbą Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”. On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?” Rzekli Mu: „Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po […]

20 października 2018 – Sobota, XXVIII Tydzień zwykły, Rok B

Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera EWANGELIA  (Łk 12,8-12) Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. „Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto mówi jakieś […]

19 października 2018 – Piątek, XXVIII Tydzień zwykły, Rok B

Wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika EWANGELIA  (Łk 12,1-7) Głoście słowo Boże bez obawy Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Jezusa, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: „Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie […]

18 października 2018 – Czwartek, XXVIII Tydzień zwykły, Rok B

Święto św. Łukasza, ewangelisty EWANGELIA (Łk 10,1-9) Żniwo jest wielkie, ale robotników mało Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Następnie wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby […]

17 października 2018 – Środa, XXVIII Tydzień zwykły, Rok B

Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika EWANGELIA  (Łk 11,42-46) Jezus piętnuje obłudę faryzeuszów Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów i uczonych w Prawie: „Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie […]

16 października 2018 – Wtorek, XXVIII Tydzień, Rok B

Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej EWANGELIA  (Łk 11,37-41) Czystość wewnętrzna Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to rzekł Pan do niego: „Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej […]

15 października 2018 – Poniedziałek, XXVIII Tydzień zwykły, Rok B

Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła EWANGELIA  (Łk 11, 29-32) Znak Jonasza Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn […]

14 października 2018 – Niedziela, XXVIII Tydzień zwykły, Rok B

EWANGELIA DŁUŻSZA (Mk 10, 17-30) Rada dobrowolnego ubóstwa _____________  

13 października – 2018 Sobota, XXVII Tydzień zwykły, Rok B

Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera EWANGELIA  (Łk 11,27-28) Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: „Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”. Lecz On rzekł: „Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują […]