Archiwum działu „Czytania liturgiczne”

17 stycznia 2019 – Czwartek, I Tydzień zwykły, Rok C

Wspomnienie św. Antoniego, opata EWANGELIA (Mk 1,40-45) Uzdrowienie trędowatego Słowa Ewangelii według świętego Marka. Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz […]

16 stycznia 2019 – Środa, I Tydzień zwykły, Rok C

EWANGELIA (Mk 1,29-39) Jezus uzdrawia chorych Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem […]

15 stycznia 2019 – Wtorek, I Tydzień zwykły, Rok C

EWANGELIA (Mk 1,21-28) Jezus naucza jak ten, kto ma władzę Słowa Ewangelii według świętego Marka. W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on […]

13 stycznia 2019 – Niedziela, I Tydzień zwykły, Rok C

Święto Chrztu Pańskiego EWANGELIA (Łk 3,15-16.21-22) Chrzest Jezusa

11 stycznia 2019 – Piątek, II Tydzień po Narodzeniu Pańskim, Rok C

EWANGELIA  (Łk 5,12-16) Jezus cudownie uzdrawia Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: „Chcę, bądź oczyszczony”. I natychmiast trąd z niego ustąpił. […]

12 stycznia 2019 – Sobota, II Tydzień po Narodzeniu Pańskim, Rok C

EWANGELIA  (J 3,22-30) Przyjaciel oblubieńca doznaje radości na głos oblubieńca Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus i Jego uczniowie udali się do ziemi judzkiej. Tam z nimi przebywał i udzielał chrztu. Także i Jan był w Ainon, w pobliżu Salim, udzielając chrztu, ponieważ było tam wiele wody. I przychodzili tam ludzie i przyjmowali chrzest. Bo […]

10 stycznia 2019 – Czwartek, II Tydzień po Narodzeniu Pańskim, Rok C

EWANGELIA (Łk 4,14-22a) Jezus jest Mesjaszem zapowiedzianym przez proroków Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi […]

9 stycznia 2019 – Środa, II Tydzień po Narodzeniu Pańskim, Rok C

EWANGELIA (Mk 6,45-52) Jezus chodzi po wodzie Słowa Ewangelii według świętego Marka. Kiedy Jezus nasycił pięć tysięcy mężczyzn, zaraz przynaglił swych uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, do Betsaidy, zanim odprawi tłum. Gdy rozstał się z nimi, odszedł na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, łódź była na środku jeziora, […]

8 stycznia 2019 – Wtorek, II Tydzień po Narodzeniu Pańskim, Rok C

EWANGELIA  (Mk 6,34-44) Rozmnażając chleb Jezus objawia swoją moc Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, ogarnęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: „Miejsce jest puste, a pora już późna. Odpraw […]

7 stycznia 2019 – Poniedziałek, II Tydzień po Narodzeniu Pańskim, Rok C

EWANGELIA  (Mt 4,12-17.23-25) Bliskie jest królestwo niebieskie Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galileja pogan. […]