Archiwum działu „Czytania liturgiczne”

18 marca 2018 – Niedziela, V Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA (J 12,20-33) Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z […]

17 marca 2018 – Sobota, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (J 7,40-53) Spory około osoby Jezusa Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: „Ten prawdziwie jest prorokiem”. Inni mówili: „To jest Mesjasz”. Jeszcze inni mówili: „Czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem?” I powstało w tłumie […]

16 marca 2018 – Piątek, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (J 7,1-2.10.25-30) Przeciwnicy zamierzają pojmać Jezusa Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus obchodził Galileję. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar Go zabić. A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: […]

15 marca 2018 – Czwartek, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (J 5,31-47) Nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie Słowa Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do Żydów: „Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o Mnie; a wiem, że sąd, który o Mnie wydaje, jest prawdziwy. Wysłaliście poselstwo do Jana […]

14 marca 2018 – Środa, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (J 5,17-30) Syn Boży ożywia tych, których chce Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: „Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam”. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachował szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, […]

13 marca 2018 – Wtorek, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (J 5,1-3a.5-16) Uzdrowienie paralityka w sadzawce Betesda Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się Sadzawka Owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w pięć krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu […]

12 marca 2018 – Poniedziałek, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (J 4,43-54) Uzdrowienie syna urzędnika królewskiego Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus wyszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli […]

11 marca 2018 – Niedziela, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA (J 3,14-21) Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w […]

10 marca 2018 – Sobota, III Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (Łk 18,9-14) Przypowieść o faryzeuszu i celniku Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: „Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: «Boże, dziękuję Ci, że nie jestem […]

9 marca 2018 – Piątek, III Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (Mk 12,28b-34) Pierwsze ze wszystkich przykazań Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim […]