Archiwum działu „Czytania liturgiczne”

25 stycznia 2021 Poniedziałek, III Tydzień zwykły, Rok B, I

Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła EWANGELIA (Mk 16, 15-18) Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te znaki towarzyszyć będą tym, którzy […]

24 stycznia 2021 Niedziela, III Tydzień zwykły, Rok B, I

EWANGELIA (Mk 1, 14-20) Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię Słowa Ewangelii według Świętego Marka Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!». Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć […]

23 stycznia 2021 Sobota, II Tydzień zwykły, Rok B, I

EWANGELIA (Mk 3, 20-21) Rodzina niepokoi się o Jezusa Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów». Oto słowo Pańskie.

22 stycznia 2021 Piątek, II Tydzień zwykły, Rok B, I

EWANGELIA (Mk 3, 13-19) Jezus wybiera dwunastu Apostołów Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu […]

21 stycznia 2021 Czwartek, II Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy EWANGELIA (Mk 3, 7-12 ) Podziw tłumów dla Jezusa Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A przyszło za Nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do […]

20 stycznia 2021 Środa, II Tydzień zwykły, Rok B, I

EWANGELIA (Mk 3, 1-6) Uzdrowienie w dzień szabatu Słowa Ewangelii według Świętego Marka W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!». A do nich powiedział: «Co wolno […]

19 stycznia 2021 Wtorek, II Tydzień zwykły,Rok B, I

Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa EWANGELIA (Mk 2, 23-28) Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu Słowa Ewangelii według Świętego Marka Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego […]

18 stycznia 2021 Poniedziałek, II Tydzień zwykły, Rok B, I

EWANGELIA (Mk 2, 18-22) Zwyczajów Starego Testamentu nie można przenosić do Nowego Słowa Ewangelii według Świętego Marka Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?». Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z […]

17 stycznia 2021 Niedziela, II Tydzień zwykły, Rok B, I

EWANGELIA (J 1, 35-42) Powołanie pierwszych uczniów Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?».Oni powiedzieli do […]

16 stycznia 2021 Sobota, I Tydzień zwykły, Rok B, I

EWANGELIA (Mk 2, 13-17) Powołanie Mateusza Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną». Ten wstał i poszedł za Nim.Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, […]