Archiwum działu „Czytania liturgiczne”

17 października 2021 Niedziela, XXIX Tydzień zwykły, Rok B, I

EWANGELIA (Mk 10, 35-45 – dłuższa) Przełożeństwo jest służbą Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?» Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a […]

16 października 2021 Sobota, Rok B, I

Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej EWANGELIA (Łk 12, 8-12) Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów […]

15 października 2021 Piątek, , Rok B, I

Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła EWANGELIA (Łk 12, 1-7) Głosić słowo Boże bez obawy Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Kiedy ogromne tłumy zebrały się koło Jezusa, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: «Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, […]

14 października 2021 Czwartek, , Rok B, I

Wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy EWANGELIA (Łk 11, 47-54) Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w Prawie Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie: «Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a […]

13 października 2021 Środa, Rok B, I

Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera EWANGELIA (Łk 11, 42-46) Jezus piętnuje obłudę faryzeuszów Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział: «Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić, i tamtego nie pomijać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce […]

12 października 2021 Wtorek, Rok B, I

EWANGELIA (Łk 11, 37-41) Czystość wewnętrzna Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to Pan rzekł do niego: «Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i […]

11 października 2021 Poniedziałek, , Rok B, I

EWANGELIA (Łk 11, 29-32) Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. […]

10 października 2021 Niedziela, , Rok B, I

EWANGELIA (Mk 10, 17-30 – dłuższa) Rada dobrowolnego ubóstwa ___________________ 10 października 2021 – Msza św. – homilia ks. Dariusz Kowalski Co mamy czynić Jezu, abyśmy byli szczęśliwi –  

9 października 2021 Sobota, XXVII Tydzień zwykły, Rok B, I

EWANGELIA (Łk 11, 27-28) Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś». Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają». Oto słowo Pańskie.

8 października 2021 Piątek, XXVII Tydzień zwykły, Rok B, I

  EWANGELIA (Łk 11, 15-26) Walka Chrystusa ze złym duchem Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: «Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde […]