Archiwum działu „Czytania liturgiczne”

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH 2022-2023 OPUS DEI  „Czcić Go i wielbić, szerząc wszędzie Jego Królestwo” 20 września 2023 GWIAŹDZISTA NA ŻYWO   Z ŻYCIA PARAFII 9 września 2023 – Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania – ks. Stanisław Szlassa 17 września 2023 – Wilhelm i Stanisław zostali przyjęci […]

21 września, czwartek, XXIV Tydzień zwykły, Rok A, I

Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty EWANGELIA (Mt 9, 9-13) Pójdź za Mną! A on wstał i poszedł za Nim Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w […]

20 września, środa, XXIV Tydzień zwykły, Rok A, I

Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy EWANGELIA (Łk 7, 31-35) Duch przekory przeszkodą w przyjęciu królestwa Bożego Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do tłumów: «Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przymawiają jedne drugim: […]

19 września, wtorek, XXIV Tydzień zwykły, Rok A, I

EWANGELIA (Łk 7, 11-17) Wskrzeszenie młodzieńca z Nain Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a podążali z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej […]

18 września, poniedziałek, XXIV Tydzień zwykły, Rok A, I

Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika EWANGELIA (Łk 2, 41-52) Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca ______________ 18 września 2023 – homilia ks. Dariusz Kowalski Adoracja Najświętszego Sakramentu, Modlitwa Różańcowa razem ze Świętym Stanisławem Kostką (fragm.)

17 września, niedziela, XXIV Tydzień zwykły, Rok A, I

EWANGELIA (Mt 18, 21-35) Przypowieść o nielitościwym dłużniku________________ 16 września 2023 – Msza św. (12 00. fragm.) kazanie ks. Dariusz Kowalski Narzędzia miłości…

16 września, sobota, XXIII Tydzień zwykły, Rok A, I

Wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa EWANGELIA (Łk 6, 43-49) Dobre i złe drzewo. Dobra i zła budowa Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde […]

14 września, czwartek, XXIII Tydzień zwykły, Rok A, I

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego EWANGELIA (J 3, 13-17) Wywyższenie Syna Człowieczego Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział do Nikodema: «Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. […]

13 września, środa, XXIII Tydzień zwykły, Rok A, I

Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła EWANGELIA (Łk 6, 20-26) Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: «Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, […]

12 września, wtorek, XXIII Tydzień zwykły, Rok A, I

Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi EWANGELIA (Łk 6, 12-19) Wybór Dwunastu Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga.Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego, Andrzeja, […]