Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami


KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH 2019-20 (3)

NADZWYCZAJNY PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
od 25  października 2020 do odwołania

Porządek udziału we Mszy Świętej w niedziele według adresu zamieszkania.

GODZINA ADRES

07:30:00 Barszczewska 6; Potocka 4,6,8
09:00:00 Gwiaździsta 13, 15/15a, Tylżycka 1, 7, 11
10:30:00 Gwiaździsta 21, 25, 27
12:00:00 Gwiaździsta 29, 31, 33
14:00:00 Klaudyny 4, 6, 12, 14
15:00:00 Klaudyny 16, 18, 28, 30, 34
16:00:00 Klaudyny 32, 36, 38; domki jednorodzinne
18:00:00 Mickiewicza 64, 66, 70, 72, 74
20:00:00 Reszta, którzy nie mogą skorzystać z proponowanych godzin

Dla osiągnięcia optymalnych warunków udziału we Mszy Świętej spełniających wymogi sanitarne proszę o dostosowanie się do proponowanego porządku.
ks. Dariusz Kowalski proboszcz


 OPUS DEI  “Możesz nazywać się dzieckiem Bożym”

(20 kwietnia 2021)


GWIAŹDZISTA NA ŻYWO

 

 

 

 

Triduum Paschalne 2021

Czytaj więcej »

Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela Wielkanocna; 18 kwietnia 2021 roku

Nieszpory Niedzielne

 

Nieszpory dziś (niedziela,18 kwietnia) o godzinie 17:15.

 

 

Apostolstwo Dobrej Śmierci

We wtorek, 20 kwietnia, Msza Święta o godzinie 18:00 w intencji Apostolstwa Dobrej Śmierci oraz ich podopiecznych.

Nadzwyczajny Porządek Mszy Świętej

Msza Święta w niedziele również w maju nadal sprawowana będzie według nadzwyczajnego porządek. Bardzo serdecznie dziękujemy za uczestniczenie we Mszy świętej o godzinie sugerowanej według adresu zamieszkania. Jednocześnie bardzo prosimy o zachowanie odległości w procesji do Komunii Świętej oraz o zdejmowanie maseczki z ust bezpośrednio przed przyjęciem Najświętszego Sakramentu.

Katechezy

Katechezy poprzedzające przyjęcie Sakramentów:

– Małżeństwa w środę, 21 kwietnia o godzinie 20:00;

– Bierzmowania w niedzielę, 25 kwietnia, po Mszy Świętej o godzinie 18:00.

Warszawa, 11 kwietnia 2021 roku

22 kwietnia 2021 Czwartek, III Tydzień Wielkanocny, Rok B, I

EWANGELIA (J 6, 44-51)

Chleb żywy, który zstąpił z nieba

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do ludu: «Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”.
Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.
Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata». Oto słowo Pańskie.

Czytaj więcej »

21 kwietnia 2021 Środa, III Tydzień Wielkanocny, Rok B, I

EWANGELIA (J 6, 35-40)

Jest wolą Ojca, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne.

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do ludu: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał.
Jest wolą Tego, który Mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co Mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym». Oto słowo Pańskie.

_______________

21 kwietnia 2021 r.- homilia ks. Dariusz Kowalski

Czytaj więcej »

18 kwietnia 2021 Niedziela, III Tydzień Wielkanocny, Rok B, I

EWANGELIA (Łk 24, 35-48)

Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

______________

 Msza św. – 18 kwietnia 2021 – homilia ks. Dariusz Kowalski

Co by się stało? …gdybyśmy codziennie czytali wiadomości Boga, zawarte w Biblii.

Czytaj więcej »

Akademia Królowej Polski

logo M2Nasze sobotnie spotkania od października 2018 roku, będą się odbywały w świetle refleksji, które snuł, przyglądając się Najświętszej Maryi Pannie, wyjątkowy człowiek, którym jest Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Tysiąclecia. ks. Proboszcz Dariusz Kowalski

______________

17 kwietnia 2021 – Msza św. godzina 9.00

Bogurodzica

 

17 kwietnia 2021 – Nauczanie ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Magnificat

17 kwietnia 2021 – Hymn do Ducha Świętego, Śluby Jasnogórskie, Akt Ofiarowania Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi, Apel Jasnogórski

Czytaj więcej »

Polecamy

        BUDOWA KOŚCIOŁA

          ZRÓBMY COŚ DLA BOGA I CZŁOWIEKA !

WŁĄCZ SIĘ W TO WIELKIE DZIEŁO NA CHWAŁĘ BOGA!

 

  Możesz i Ty budować Kościół składając swój DAR SERCA!

DOŁÓŻ SWOJĄ CEGIEŁKĘ !


    Brązowa Cegiełka                  Srebrna Cegiełka               Złota Cegiełka

Prymas-Polski-Stefan-kard.-Wyszyński 2Nawiedzenie-Maryi 2plakat_badzcie_swieci-3Ratuj-duszę 2Ecce Homo 11

Modlitwa             Nawiedzenie       Bądźcie święci       Ratuj duszę       Droga Krzyżowa

ZIMA1wiosnaIMG_2908jesienzamyślenia 2

Zima                        Wiosna               Lato                  Jesień                    Zamyślenia

Czytaj więcej »