Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego,
zmiłuj się nad nami

 

 


KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH 2016 – 2017


Czytaj więcej »

Ogłoszenia duszpasterskie – 24 Niedziela Zwykła, (17 września 2017 r.)

Dobry Chleb

Minęły wakacje, zatem wracamy do comiesięcznej praktyki Niedzieli Dobrego Chleba świętego Brata Alberta, by konsekwentnie przypominać sobie, a innych uczyć, by wzorem świętego brata Alberta Chmielowskiego, być dla innych dobrym,jak bochen chleba. Dochód z Dobrego Chleba przeznaczony jest dla podopiecznych naszej parafialnej CARITAS.

 

II Wojna Światowa

Drugim etapem realizowania, zbrodniczego wobec Polski, paktu Ribbentrop-Mołotow, zawartego w 23 sierpnia 1939 roku, było wkroczenie w dniu 17 września 1939 roku Armii Czerwonej na wschodnie tereny naszej Ojczyzny, będącej już w stanie czynnej wojny z Niemcami. II wojna światowa zniszczyła ok. 70 mln ludzi. Szczególnie w tym miesiącu prośmy Boga, aby zachował naszą Ojczyznę i świat od wojny, i wzajemnej nienawiści.

Modlitwa Uwielbienia

Wieczorna modlitwa uwielbienia Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie Eucharystii w środę, 20 września, po Mszy świętej o godzinie 19:00.

Modlitwę prowadzą małżonkowie: Wiktoria i Łukasz Ratajczakowie.


Cześć Duchowi Świętemu

W najbliższy czwartek, 21 września, oddamy chwałę Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu przez nabożeństwo do Ducha Świętego. Msza święta o godzinie 19:00 według formularza o Duchu Świętym. Po Mszy świętej nabożeństwo do Ducha Świętego.

Czytaj więcej »

23 września 2017 – Sobota, XXIV Tydzień zwykły, Rok A, I

____________________

EWANGELIA  (Łk 8,4-15)

Przypowieść o siewcy

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy zebrał się wieki tłum i z miast przychodzili do Jezusa, rzekł w przypowieści: „Siewca wyszedł siać ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny”.
Przy tych słowach wołał: „Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha”.
Wtedy pytali Go Jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść.
On rzekł: „Wam dano poznać tajemnice królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli.
Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu.
W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość”. Oto słowo Pańskie.

Czytaj więcej »

22 września 2017 – Piątek, XXIV Tydzień zwykły Rok A

Wspomnienie bł. Bernardyny Jabłońskiej, zakonnicy

Maria Bernardyna Jabłońska – duchowa córka św. Alberta Chmielowskiego, współpracownica i kontynuatorka jego dzieła miłosierdzia, żyjąc w ubóstwie dla Chrystusa. poświęciła się służbie najuboższym.

____________________

  • EWANGELIA  (Łk 8,1-3)
  • ___________________

Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia. Oto słowo Pańskie.

Czytaj więcej »

21 września 2017 Czwartek, XXIV Tydzień zwykły Rok A, I

Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

Mateusz pochodził z Kafarnaum. Pełnił urząd celnika, gdy Jezus powołał go na apostoła. Ewangelia Mateusza najdokładniej wskazuje związek Starego i Nowego Przymierza. Według tradycji Mateusz głosił Ewangelię na Wschodzie.

___________________

EWANGELIA  (Mt 9,9-13)

Powołanie Mateusza

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami.
Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?”
On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary». Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. Oto słowo Pańskie.

___________________

 

21 września 2017 r. – Msza św. – homilia ks. Tomasz Wicherek

Czytaj więcej »

20 września 2017 – Środa, XXIV Tydzień zwykły, Rok A

Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

________________

EWANGELIA  (Łk 7,31-3)

Duch przekory przeszkodą w przyjęciu królestwa Bożego

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Po odejściu wysłanników Jana Chrzciciela Jezus powiedział do tłumów:
„Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przymawiają jedne drugim: «Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie płakali».
Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił wina; a wy mówicie: «Zły duch go opętał».
Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: «Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników». A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność”. Oto słowo Pańskie.
__________________
20 września 2017 r. – Msza św. – homilia ks. Dariusz Kowalski

Czytaj więcej »

19 września 2017 – Wtorek, XXIV Tydzień zwykły, Rok A

EWANGELIA  (Łk 7,11-17)

Wskrzeszenie młodzieńca z Nain

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta.
Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: „Nie płacz”. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli.
I rzekł: „Młodzieńcze, tobie mówię, wstań”. Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce.
A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: „Wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój”.
I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Oto słowo Pańskie.

_________________

19 września 2017 r. – Msza św. – homilia ks. Dariusz Kowalski

Nie wystarczy sama chęć, musi zaistnieć również możliwość, że ja nadaję się do tego, aby…

Czytaj więcej »

18 września 2017 – Poniedziałek, XXIV Tydzień zwykły, Rok A

Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika

Jak umiłować najbliższych – naucz mnie, Stanisławie.
Jak ukochać szkołę – powiedz mi, Stanisławie.
Jak zrozumieć sens wyrzeczeń – oświeć mnie, Stanisławie.
Jak zrealizować cel życia – wskaż mi, Stanisławie. Amen
_________________
EWANGELIA  (Łk 2,41-52)

Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”.
Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”
Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócili do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.
Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Oto słowo Pańskie.

_________________

18 września 2017 r. – Msza św. – homilia ks. Dariusz Kowalski

Bądźmy mądrzy… i wzywajmy naszych patronów, aby nam pomagali w drodze ku Bogu…

Czytaj więcej »

17 września 2017 – Niedziela, XXIV Tydzień zwykły, Rok A

EWANGELIA (Mt 18,21–35)

Przypowieść o nielitościwym dłużniku

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”. Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: »Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam«. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: »Oddaj, coś winien«. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: »Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie«. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, do­póki nie odda długu.
Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: »Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługa, jak ja ulitowałem się nad tobą?«. I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”. Oto słowo Pańskie.

______________________

17 września 2017 r. – Msza św. – homilia ks. Dariusz Kowalski

Będziesz miłował…

Czym jest przebaczenie?… i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom…

Czytaj więcej »

16 września 2017 – Sobota, XXIII Tydzień zwykły, Rok A

Wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa

Korneliusz został biskupem Kościoła rzymskiego w roku 251.  Zmarł w roku 253.

Cyprian urodził się w Kartaginie około roku 210 w rodzinie pogańskiej. Został ścięty 14 września 258 roku w czasie prześladowania Waleriana.

________________

16 września 2017 – Msza św. – homilia ks. Dariusz Kowalski

Abyśmy szli śladami cnót Najświętszej Maryi Panny… abyśmy zapragnęli i zrobili wszystko, żeby być tak jak Ona, a w konsekwencji, żebyśmy potrafili kochać Jezusa i Jego Kościół, Jej Sercem.

________________

16 września 2017 – Akt Odnowienia Ślubów Jasnogórskich i Akt Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi

 

Czytaj więcej »

Akademia Królowej Polski

logo M2

W tym roku duszpasterskim przez 33 tygodnie, każdej soboty, będziemy znów zasiadać ze św. Ludwikiem Maria Grignon de Montfort, aby on nas przygotował do bardzo ważnego wydarzenia, abyśmy zawierzyli siebie, a jeszcze głębiej poświęcili siebie i złożyli z siebie ofiarę Jezusowi Chrystusowi przez ręce Najświętszej Maryi Panny… ważne, aby to poświęcenie mogło się dokonać 20 maja 2017 roku, bo właśnie wtedy, przed rokiem, przed Obliczem Najświętszej Maryi Panny, w okresie Nawiedzenia, dokonaliśmy takiego Aktu Poświęcenia w niewolę miłości za wolność Kościoła w Polsce i na świecie, idąc śladami Prymasa Tysiąclecia, św. Jana Pawła II, wcześniej Karola Wojtyły, którzy wzorowali się na św. Ludwiku Maria Grignon de Montfort w poczuciu odpowiedzialności za Kościół i za nas… ks. Proboszcz Dariusz Kowalski (fragm. homilii z 24 września 2016 – 9.00)

LIPIEC 2017

29 lipca 2017 – Msza św. godzina 9.00

29 lipca 2017 – Akt Oddania Matce Bożej i Jezusowi Chrystusowi w niewolę miłości

22 lipca 2017 – Msza św. godzina 9.00

22 lipca 2017 – Akt Oddania Matce Bożej i Jezusowi Chrystusowi w niewolę miłości

Czytaj więcej »

Polecamy

Prymas-Polski-Stefan-kard.-Wyszyński 2Nawiedzenie-Maryi 2plakat_badzcie_swieci-3Ratuj-duszę 2Ecce Homo 11

Modlitwa             Nawiedzenie       Bądźcie święci       Ratuj duszę       Droga Krzyżowa

ZIMA1wiosnaIMG_2908jesienzamyślenia 2

Zima                        Wiosna               Lato                  Jesień                    Zamyślenia

linijka 2

Serwis wykonany w oparciu o wolne oprogramowanie WordPress