Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami


KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH – marzec-sierpień 2019

Grupy i Wspólnoty harmonogram 2017


  Wtorek w oktawie Wielkanocy: “Chrystus żyje w swoim Kościele”

(23 kwietnia)


TRIDUUM PASCHALNE (18-21 kwietnia 2019)

 

Liturgia Wigilii Paschalnej 2019 (fragm.)


NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO (19-27 kwietnia 2019)

Czytaj więcej »

Ogłoszenia duszpasterskie Zmartwychwstanie Pańskie (21 kwietnia 2019 r.)

Paschalne podziękowania

W imieniu całej Parafii dziękuję wszystkim Osobom zaangażowanym w przygotowanie świątyni, nabożeństw pasyjnych i Liturgii Zmartwychwstania Pańskiego.

Wszystkim dziękuję za mądre i owocne wykorzystanie świętego czasu Wielkiego Postu i Triduum Paschalnego

Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Od Wielkiego Piątku trwamy w Nowennie przed Świętem Miłosierdzia Bożego.

Kolejne dni Nowenny odprawiane będą po Mszy świętej o godzinie 09:00 i 18:00.

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Pierwsza niedziela po Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, zgodnie ze starożytną tradycją Kościoła zwana Białą Niedzielą, od kilku lat jest Świętem Miłosierdzia Bożego.

Papież Jan Paweł II ustanawiając Drugą Niedzielę Wielkanocną Niedzielą Miłosierdzia Bożego uczynił zadość prośbie Pana Jezusa przekazaną siostrze św. Faustynie Kowalskiej.


Sanktuarium Matki Bożej w Gidlach

Naszym zwyczajem na Dzień Matki udajemy się na nocne czuwanie do sanktuarium maryjnego. W tym roku zapraszam na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Gidlach, koło Radomska. Sanktuarium w Gidlach to „polskie Lourdes”, do którego trud pielgrzymowania podejmują ci wszyscy, którzy się źle mają na duszy i na ciele. Pielgrzymka do Gidel odbędzie się w dniach 24/25 maja. Zapisy w zakrystii lub kancelarii do 12 maja.

Czytaj więcej »

24 kwietnia 2019 – Środa, Oktawa Wielkanocna, Rok C

Środa w oktawie Wielkanocy

EWANGELIA (Łk 24,13-35)

Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali.
On zaś ich zapytał: „Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze?” Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: „Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało”.
Zapytał ich: „Cóż takiego?”
Odpowiedzieli Mu: „To, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie On miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: Były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli”.
Na to On rzekł do nich: „O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?” I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.
Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: „Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?”
W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie.

Czytaj więcej »

21 kwietnia 2019 – Niedziela, Oktawa Wielkanocna, Rok C

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

MSZA W DZIEŃ

EWANGELIA (J 20,1-9)

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

Czytaj więcej »

Akademia Królowej Polski

logo M2Nasze sobotnie spotkania od października 2018 roku, będą się odbywały w świetle refleksji, które snuł, przyglądając się Najświętszej Maryi Pannie, wyjątkowy człowiek, którym jest Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Tysiąclecia

 

____________

30 marca 2019 – Msza św. godzina 9.00

Bogurodzica

30 marca 2019 – Konferencja z rekolekcji kard. Stefana Wyszyńskiego

Magnificat

30 marca 2019 – Hymn do Ducha Świętego, Odnowienie Ślubów Jasnogórskich i Akt Oddania Panu Jezusowi przez ręce Maryi

Czytaj więcej »

Polecamy

        BUDOWA KOŚCIOŁA

          ZRÓBMY COŚ DLA BOGA I CZŁOWIEKA !

WŁĄCZ SIĘ W TO WIELKIE DZIEŁO NA CHWAŁĘ BOGA!

 

  Możesz i Ty budować Kościół składając swój DAR SERCA!

DOŁÓŻ SWOJĄ CEGIEŁKĘ !


    Brązowa Cegiełka                  Srebrna Cegiełka               Złota Cegiełka

Prymas-Polski-Stefan-kard.-Wyszyński 2Nawiedzenie-Maryi 2plakat_badzcie_swieci-3Ratuj-duszę 2Ecce Homo 11

Modlitwa             Nawiedzenie       Bądźcie święci       Ratuj duszę       Droga Krzyżowa

ZIMA1wiosnaIMG_2908jesienzamyślenia 2

Zima                        Wiosna               Lato                  Jesień                    Zamyślenia

Czytaj więcej »