Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami


KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH 2023-2024


 WIELKA 9-letnia NOWENNA, przed dwutysiącleciem ODKUPIENIA


Warszawo!

Obyś była dla Narodu Polskiego wzorem wszystkich cnót. Zwłaszcza owocnej wiary, niezłomnej nadziei, przykładnej służby Dzieciom Narodu,życzliwości i uczynności, bezinteresowności i obowiązkowości.

Oby nikt z twoich granic nie wychodził zawiedziony, znieważony, a może zgorszony. Oby każdy doznał tu pomocy, serdeczności i szczerości. Obyś była znowu kuźnią obyczaju chrześcijańskiego i przykładu dla całego Narodu.

Abyś taka była przychodzimy Ci z pomocą w tym misyjnym nawiedzeniu Służebnicy Pańskiej i Matki Odkupiciela ludzi. Otwórzcie podwoje serc waszych, a wnijdzie w nasze życie Król Chwały, Miłości i Pokoju.”   
                                             Bł. Stefan kard. Wyszyński; 18.10.1980 – 01.06.1982


OPUS DEI   „Panie, dopomóż mi”

– 14 kwietnia 2024


GWIAŹDZISTA NA ŻYWO


ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE


Z ŻYCIA PARAFII

Czytaj więcej »

Ogłoszenia duszpasterskie 03. Niedziela Wielkanocna (14 kwietnia 2024 roku)

Nieszpory

Męstwo i Miłość

Wszystkich mężczyzn naszej Parafii, dojrzałych i dojrze-wających.

Zapraszamy jutro, 15 kwietnia, na godzinę 19:40 na wspólny Różaniec w intencji niewiast, które Bóg powierzył naszej mężnej i odpowiedzialnej i miłości.

 

 

Apostolstwo Dobrej Śmierci

We wtorek, 16 kwietnia, Msza Święta o godzinie 18:00 ofiarowana Bogu w intencji wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci oraz ich podopiecznych. Spotkanie formacyjne w Domu Parafialnym o godzinie 17:00.

Świętych Obcowanie

Zapraszamy do osobistego doświadczania skutecznej obecności naszych Świętych Patronów przez wspólną modlitwę ze Świętymi w środę, 17 kwietnia, po Mszy Świętej godzinie 09:00 Litania do Świętego Brata Alberta Chmielowskiego, w sobotę zaś, 20 kwietnia na Mszy Świętej po Mszy Świętej o godzinie 18:00 Litania do Świętego Ojca Rafała Kalinowskiego. Zachęcam wszystkich do zadzierzgnięcia bliższej i głębszej zażyłości z naszymi Patronami w Niebie.

Czytaj więcej »

15 kwietnia 2024, poniedziałek, III Tydzień Wielkanocny, Dzień Powszedni, Rok B, II

EWANGELIA (J 6, 22-29)

Troszczcie się o pokarm, który trwa na wieki

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Nazajutrz po rozmnożeniu chlebów lud, stojący po drugiej stronie jeziora spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie.
A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?».
W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec».
Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?».
Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał». Oto słowo Pańskie.

Czytaj więcej »

14 kwietnia 2024, niedziela, III Tydzień Wielkanocny, Trzecia Niedziela Wielkanocna, Rok B, II

EWANGELIA (Łk 24, 35-48)

Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

____________

14 kwietnia 2024 – Msza św. (12.00 – fragm.) kazanie ks. Dariusz Kowalski

Nie lękajcie się Chrystusa…

Czytaj więcej »

Akademia Królowej Polski

logo M2

Nasze sobotnie spotkania od października 2018 roku, będą się odbywały w świetle refleksji, które snuł, przyglądając się Najświętszej Maryi Pannie, wyjątkowy człowiek, którym jest Błogosławiony Kardynał Stefan  Wyszyński, Prymas Tysiąclecia. ks. Proboszcz Dariusz Kowalski

______________

6 kwietnia 2024 – (9.00)(1 Sobota Miesiąca)

Czytaj więcej »

Polecamy

        BUDOWA KOŚCIOŁA

          ZRÓBMY COŚ DLA BOGA I CZŁOWIEKA !

WŁĄCZ SIĘ W TO WIELKIE DZIEŁO NA CHWAŁĘ BOGA!

 

  Możesz i Ty budować Kościół składając swój DAR SERCA!

DOŁÓŻ SWOJĄ CEGIEŁKĘ !


    Brązowa Cegiełka                  Srebrna Cegiełka               Złota Cegiełka

Prymas-Polski-Stefan-kard.-Wyszyński 2Nawiedzenie-Maryi 2plakat_badzcie_swieci-3Ratuj-duszę 2Ecce Homo 11

Modlitwa             Nawiedzenie       Bądźcie święci       Ratuj duszę       Droga Krzyżowa

ZIMA1wiosnaIMG_2908jesienzamyślenia 2

Zima                        Wiosna               Lato                  Jesień                    Zamyślenia

Czytaj więcej »