Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami


KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH 2022-2023


Triduum Paschalne


OPUS DEI   “Jeśli ktoś nie walczy…”

1 kwietnia 2023


GWIAŹDZISTA NA ŻYWO

 

Z ŻYCIA PARAFII

31 marca 2023 – Droga Krzyżowa ze św. Janem Pawłem II – Adoracja Krzyża

Czytaj więcej »

Ogłoszenia duszpasterskie  6. Niedziela Wielkopostna (02 kwietnia 2023 roku)

Wielki Post

Niedziela Palmowa jest pierwszym z ostatnich dni Wielkiego Postu, a jednocześnie rozpoczyna Wielki Tydzień, w którym doświadczymy wielkiej miłości Boga.

W tym świętym czasie będziemy oglądam, a jednocześnie doświadczać na sobie prawdy, że „Jezus Chrystus umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował”.

Nabożeństwa Pasyjne

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dziś (niedziela) o godzinie 17:15.

Pamiętajmy o możliwości uzyskania odpustu zupełnego, czyli aktu Miłosierdzia Bożego dla siebie lub świata całego, za rozważanie Męki Pańskiej w nabożeństwach pasyjnych przy spełnieniu warunków zwykłych.

 

Wypominki

W poniedziałek, 03 kwietnia, to dzień naszej modlitwy i ofiary za zmarłych. Msza Święta w intencji powierzonych modlitewnej pamięci Kościoła w wypominkach o godzinie 18:00.

Czytanie wypominek o godzinie 17:00.

Ostatnie Dni

Przez Wielki Post mieliśmy przygotować siebie do godnego i owocnego świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Do naszej dyspozycji pozostały ostatnie cztery dni Wielkiego Postu 2023.

Proszę wszystkich o odzyskanie stanu Łaski oraz jedności z Bogiem i Kościołem przez Sakrament Pokuty i Pojednania. Stan Łaski czyni nas zdolnymi do rzeczywistego udziału w Ofierze Paschalnej Jezusa Chrystusa.

Spowiedź w Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielką Środę od godziny 17:00 do 20:00.

Katecheza Przedsakramentalna

W tym tygodniu zapraszamy na katechezę poprzedzające przyjęcie Sakramentu:

– Małżeństwa, w środę, 05 kwietnia, o godzinie 20:00.

Triduum Paschalne

W czwartek, 06 kwietnia, Mszą świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy w Kościele celebrowanie zbawiennych Tajemnic Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Triduum Paschalne to Trzy Święte Dni, w których sprawuje się w naszych świątyniach tylko i wyłącznie jedną Liturgię.

Msza święta Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o godzinie 18:00.

Liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek o godzinie 18:00. Wielka Sobota jest dniem ciszy i milczenia Kościoła trwającego przy Grobie Jezusa Chrystusa w oczekiwaniu na Cud Wielkiej Nocy.

Liturgia Zmartwychwstania Pańskiego rozpocznie się o godzinie 21:00 w sobotę.

Po Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy post ścisły, który winien trwać przez cały Wielki Piątek, Wielką Sobotę aż do radosnego Alleluja w Noc Liturgii Wigilii Zmartwychwstania Pańskiego.

Spowiedź w Wielki Piątek od godziny 20:00 do 24:00. W Wielką Sobotę od godziny 07:00 do 16:00.

Adoracja Pana Jezusa

Po Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek adoracja Pana Jezusa do godziny 24:00.

W Wielki Piątek od godziny 07:00 do 24:00 z przerwą na Liturgię Męki Pańskiej od godziny 18:00 do 20:00.

W Wielką Sobotę adoracja od godziny 07:00 do 17:00.

Czytaj więcej »

2 kwietnia, niedziela Rok A, I Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej,

Niedziela Palmowa

EWANGELIA W CZASIE PROCESJI I POŚWIĘCENIA PALM (Mt 21, 1-11)

Wjazd Jezusa do Jerozolimy

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: „Pan ich potrzebuje i zaraz je odeśle”».
A stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: «Powiedzcie Córze Syjonu: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy».
Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:
«Hosanna Synowi Dawida!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!
Hosanna na wysokościach!»
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».

Oto słowo Pańskie.
Czytaj więcej »

Akademia Królowej Polski

logo M2Nasze sobotnie spotkania od października 2018 roku, będą się odbywały w świetle refleksji, które snuł, przyglądając się Najświętszej Maryi Pannie, wyjątkowy człowiek, którym jest Błogosławiony Kardynał Stefan  Wyszyński, Prymas Tysiąclecia. ks. Proboszcz Dariusz Kowalski

______________

18 marca 2023 (9.00) – Bogurodzica

 

18 marca 2023 – Nauczanie bł. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

18 marca 2023 – Hymn do Ducha Świętego, Śluby Jasnogórskie, Apel Jasnogórski

______________

11 marca 2023 (9.00) – Bogurodzica

 

11 marca 2023 – Nauczanie bł. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

11 marca 2023 – Hymn do Ducha Świętego, Śluby Jasnogórskie, Akt Ofiarowania Niepokalanemu Sercu Maryi, Apel Jasnogórski

_____________

4 marca 2023 (9.00) – (1 Sobota Miesiąca)

Nabożeństwo 1 Sobót Miesiąca – 4 marca 2023

4 marca 2023 – Modlitwa różańcowa

4 marca 2023 – Rozważanie Alfonsa Marii de Liguori

4 marca 2023 – Akt Ofiarowania Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi

 

Czytaj więcej »

Polecamy

        BUDOWA KOŚCIOŁA

          ZRÓBMY COŚ DLA BOGA I CZŁOWIEKA !

WŁĄCZ SIĘ W TO WIELKIE DZIEŁO NA CHWAŁĘ BOGA!

 

  Możesz i Ty budować Kościół składając swój DAR SERCA!

DOŁÓŻ SWOJĄ CEGIEŁKĘ !


    Brązowa Cegiełka                  Srebrna Cegiełka               Złota Cegiełka

Prymas-Polski-Stefan-kard.-Wyszyński 2Nawiedzenie-Maryi 2plakat_badzcie_swieci-3Ratuj-duszę 2Ecce Homo 11

Modlitwa             Nawiedzenie       Bądźcie święci       Ratuj duszę       Droga Krzyżowa

ZIMA1wiosnaIMG_2908jesienzamyślenia 2

Zima                        Wiosna               Lato                  Jesień                    Zamyślenia

Czytaj więcej »