Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami


KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH 2021-2022


Plan wizyty Wspólnot Domowych – KOLĘDA 2021/22


OPUS DEI   „Nie smuć się”

20 stycznia 2022


GWIAŹDZISTA NA ŻYWO

 

 

Czytaj więcej »

Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Zwykła (16 stycznia 2022 roku)

Nieszpory

Wieczorna liturgiczna modlitwa Kościoła,

czyli nieszpory, dziś o godzinie 17:15.

Rodzina Rodzinie

Kościół Chrystusowy, a tym samym parafia, to Rodzina Rodzin. W każdy 2 i 3 poniedziałek miesiąca małżonkowie naszej Parafii orędują przed Bogiem za siebie nawzajem. Dzień wzajemnej modlitwy wstawienniczej małżonków jest zarazem parafialnym dniem naszej modlitwy i ofiary w intencji małżeństw.

W najbliższy poniedziałek, 17 stycznia, na godzinę 19:00 zapraszam żony naszej parafii na wspólną modlitwę w intencji swego męża.

Apostolstwo Dobrej Śmierci

We wtorek, 18 stycznia, Msza Święta o godzinie 18:00 ofiarowana Bogu w intencji wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci oraz ich podopiecznych.

Katecheza Przedsakramentalna

Zapraszamy na katechezę poprzedzającą przyjęcie sakramentu:

– Bierzmowania, dziś (16 stycznia) po Mszy Świętej o godzinie 18:00;

– Małżeństwa, w środę, 19 stycznia, o godzinie 20:00;

– Pokuty i Eucharystii, 22 stycznia, o godzinie 11:00, w kościele.

Wizyta Duszpasterska

Trwa wizyta duszpasterska. W tym roku, po Boże błogosławieństwo przychodzimy do świątyni wspólnotami domowymi. Spotkanie rozpoczyna się o godzinie 19:00 Mszą świętą sprawowaną w intencji danej wspólnoty domowej według miejsca zamieszkania. W tym tygodniu do świątyni przed oblicze Boga zapraszamy:

poniedziałek…17 stycznia…………….….Mickiewicza 66;

wtorek…………18 stycznia.…………….…Mickiewicza 64;

środa………….19 stycznia…………….…..Potocka 8;

czwartek………20 stycznia………..…….…Potocka 6;

piątek………….21 stycznia……….….……Potocka 4.

W przyszłym tygodniu, w poniedziałek, 24 stycznia, Tylżycka 11. Harmonogram kolędy 2021/2022 znajduję się na parafialnej stronie internetowej www.gwiazdzista17.pl i tablicy ogłoszeń.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2022 roku

21 stycznia 2022 Piątek, II Tydzień zwykły, Rok C, II

Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

EWANGELIA (Mk 3, 13-19)

Jezus wybiera dwunastu Apostołów

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy.
Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał. Oto słowo Pańskie.

Czytaj więcej »

20 stycznia 2022 Czwartek, II Tydzień zwykły, Rok C, II

EWANGELIA (Mk 3, 7-12)

Podziw tłumów dla Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A przyszło za Nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele działał. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby na Niego nie napierano. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: «Ty jesteś Syn Boży». Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały. Oto słowo Pańskie.

____________

20 stycznia 2022 – homilia ks. Dariusz Kowalski

Czytaj więcej »

16 stycznia 2022 Niedziela, II Tydzień zwykły, Rok C, II

EWANGELIA (J 2, 1-11)

Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina».
Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?»
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.
Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi.
Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci więc zanieśli.
Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie.

_____________

15 styczeń 2022, Msza św. – homilia – ks. Dariusz Kowalski

Co jest źródłem, przyczyną naszej prawdziwej radości…

Czytaj więcej »

Akademia Królowej Polski

logo M2Nasze sobotnie spotkania od października 2018 roku, będą się odbywały w świetle refleksji, które snuł, przyglądając się Najświętszej Maryi Pannie, wyjątkowy człowiek, którym jest Błogosławiony Kardynał Stefan  Wyszyński, Prymas Tysiąclecia. ks. Proboszcz Dariusz Kowalski

___________

15 stycznia 2022 – Msza św. godzina 9.00

Bogurodzica

15 stycznia 2022 – Nauczanie ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Magnificat

15 stycznia 2022 – Hymn do Ducha Świętego, Śluby Jasnogórskie, Akt Ofiarowania Niepokalanemu Sercu Maryi, Apel Jasnogórski

____________

8 stycznia 2022 – Msza św. godzina 9.00

Bogurodzica

8 stycznia 2022 – Nauczanie ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Magnificat

8 stycznia 2022 – Hymn do Ducha Świętego, Śluby Jasnogórskie, Akt Ofiarowania Niepokalanemu Sercu Maryi, Apel Jasnogórski

____________

1 stycznia 2022 (17.00) – (1 Sobota Miesiąca)

Czytaj więcej »

Polecamy

        BUDOWA KOŚCIOŁA

          ZRÓBMY COŚ DLA BOGA I CZŁOWIEKA !

WŁĄCZ SIĘ W TO WIELKIE DZIEŁO NA CHWAŁĘ BOGA!

 

  Możesz i Ty budować Kościół składając swój DAR SERCA!

DOŁÓŻ SWOJĄ CEGIEŁKĘ !


    Brązowa Cegiełka                  Srebrna Cegiełka               Złota Cegiełka

Prymas-Polski-Stefan-kard.-Wyszyński 2Nawiedzenie-Maryi 2plakat_badzcie_swieci-3Ratuj-duszę 2Ecce Homo 11

Modlitwa             Nawiedzenie       Bądźcie święci       Ratuj duszę       Droga Krzyżowa

ZIMA1wiosnaIMG_2908jesienzamyślenia 2

Zima                        Wiosna               Lato                  Jesień                    Zamyślenia

Czytaj więcej »