Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami


KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH 2023-2024


OPUS DEI    „Nie ma zajęć mało istotnych”

29 kwietnia 2024


GWIAŹDZISTA NA ŻYWO

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2024 (DZIEŃ 1,2,3,4) ks. Andrzej Kowalski

Z ŻYCIA PARAFII

Słowo i zachęta

Czytaj więcej »

Ogłoszenia duszpasterskie 02. Niedziela Wielkopostna (25 lutego 2024 roku)

Wielki Post

Trwamy w Wielkim Poście.

Odzyskawszy stan komunii z Bogiem w sakramentalnej posłudze Kościoła, umocnieni Łaską Bożą postępujmy na drodze naśladowania Jezusa Chrystusa, nawet wówczas, gdy zaczyna to być nasza osobista droga krzyżowa.

 

Godziny z Miłosierdziem

Wielki Post to wysiłek nieustannego i konsekwentnego zwracania się ku Bogu z prośbą o uświęcenie.

W Wielkim Poście, w każdy piątek, nabożeństwem do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15:00, rozpoczyna się adoracja Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

Również od godziny 15:00 będzie sposobność do spowiedzi. W czasie Wielkiego Postu adoracja Najświętszego Sakramentu trwać będzie do godziny 17:00.

Nabożeństwa Pasyjne

W nabożeństwach Wielkiego Postu z uwagą i wdzięcznością zbliżamy się do Ofiary Jezusa Chrystusa, która jest przyczyną i ceną naszego odkupienia. Za udział w nich możemy uzyskać odpust zupełny przy spełnieniu warunków zwykłych.

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 17:15.

Wspólne rozważanie Drogi Krzyżowej w piątki o godzinie: 17:00 i 19:45.

Po nabożeństwie Drogi Krzyżowej osobista adoracja Krzyża oraz okazja do złożenia wielkopostnej jałmużny. Jałmużna z najbliższego piątku, 02 marca, przeznaczona jest dla Braci Albertynów z Pustelni Świętego Brata Alberta na Kalatówkach koło Zakopanego.

Wielkopostna Asceza

Zachęcamy wszystkich Małżonków i Rodziców naszej Parafii do podjęcia na czas Wielkiego Postu, jako jedno z zadań w wielkopostnym ćwiczeniu chrześcijańskiego hartu ducha, codziennej rodzinnej modlitwy różańcowej z rozważaniem tajemnic bolesnych życia Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki w intencji powrotu do Chrystusa i Jego Ewangelii Polski i świata.

Męstwo i Miłość

Wszystkich ludzi spragnionych dobrej przyszłości Kościoła, Ojczyzny i świata, a szczególnie Rodziców naszej Parafii, zapraszamy jutro, 26 lutego, na godzinę 19:40 na wspólny Różaniec w intencji naszych dzieci, bez względu na posiadany przez nich wiek.

Pierwszy Piątek Miesiąca

Najbliższy piątek, 01 marca, jest pierwszym piątkiem miesiąca, czyli dniem przyjęcia Komunii świętej wynagradzającej.

Spowiedź rano na Mszy świętej o godzinie 07:00 i 09:00; popołudniu od godziny 15:00 do 20:30.

O godzinie 15:00 nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu. Zachęcam wszystkich do comiesięcznej, systematycznej spowiedzi oraz osobistej praktyki czci Najświętszego Serca Pana Jezusa według objawień Świętej Małgorzaty Alacoque.

 

Nabożeństwo Pierwszej Soboty

W sobotę, 02 marca, Nabożeństwo Pierwszych Sobót, rozpocznie się Mszą świętą o godzinie 09:00.

Po Mszy świętej modlitwa różańcowa z aktem poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryji.

 

Czytaj więcej »

1 marca 2024, piątek, II Tydzień Wielkiego Postu, Dzień Powszedni, Rok B, II

EWANGELIA (Mt 21, 33-43. 45-46)

Przypowieść o dzierżawcach winnicy

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.
Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: „Uszanują mojego syna”.
Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?».
Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze».
Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».
Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka. Oto słowo Pańskie.

Czytaj więcej »

26 lutego 2024, poniedziałek, II Tydzień Wielkiego Postu, Dzień Powszedni, Rok B, II

EWANGELIA (Łk 6, 36-38)

Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone

_________________

 26 luty 2024 -Msza św. (19.00) – fragm. – kazanie ks. Dariusz Kowalski

Miłosierdzie, to nie pobłażliwość…

Czytaj więcej »

25 lutego 2024, niedziela, II Tydzień Wielkiego Postu, Druga Niedziela Wielkiego Postu, Rok B, II

EWANGELIA (Mk 9, 2-10)

Pielgrzymują na ziemi uczestniczymy w życiu wiecznym

___________

25 luty 2024 -Msza św. (12.00) – fragm. – kazanie ks. Dariusz Kowalski

Słuchajmy Jezusa i nie żyjmy w kłamstwie…

Czytaj więcej »

2 marca 2024, sobota, II Tydzień Wielkiego Postu, Dzień Powszedni, Rok B, II

EWANGELIA (Łk 15, 1-3. 11-32)

Przypowieść o synu marnotrawnym

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi».
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie.
A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.
Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”.
Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić.
Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”.
Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”.
Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”». Oto słowo Pańskie.

Czytaj więcej »

Akademia Królowej Polski

logo M2

Nasze sobotnie spotkania od października 2018 roku, będą się odbywały w świetle refleksji, które snuł, przyglądając się Najświętszej Maryi Pannie, wyjątkowy człowiek, którym jest Błogosławiony Kardynał Stefan  Wyszyński, Prymas Tysiąclecia. ks. Proboszcz Dariusz Kowalski

______________

SOBOTY KRÓLOWEJ POLSKI 24 luty 2024

SOBOTY KRÓLOWEJ POLSKI 10 luty 2024

SOBOTY KRÓLOWEJ POLSKI 3 luty 2024

Czytaj więcej »

Polecamy

        BUDOWA KOŚCIOŁA

          ZRÓBMY COŚ DLA BOGA I CZŁOWIEKA !

WŁĄCZ SIĘ W TO WIELKIE DZIEŁO NA CHWAŁĘ BOGA!

 

  Możesz i Ty budować Kościół składając swój DAR SERCA!

DOŁÓŻ SWOJĄ CEGIEŁKĘ !


    Brązowa Cegiełka                  Srebrna Cegiełka               Złota Cegiełka

Prymas-Polski-Stefan-kard.-Wyszyński 2Nawiedzenie-Maryi 2plakat_badzcie_swieci-3Ratuj-duszę 2Ecce Homo 11

Modlitwa             Nawiedzenie       Bądźcie święci       Ratuj duszę       Droga Krzyżowa

ZIMA1wiosnaIMG_2908jesienzamyślenia 2

Zima                        Wiosna               Lato                  Jesień                    Zamyślenia

Czytaj więcej »