Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami


KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH 2018-2019 (3)

Grupy i Wspólnoty harmonogram 2017


Program na 100-lecie Niepodległości Polski 2018


   „Bóg nigdy nie przegrywa bitew”

(21 października)


16 października br., biskup Rafał Markowski przez Sakrament Bierzmowania
udzielił Ducha Świętego kilkunastu osobom naszej Parafii. 


13 października 2018 – Fatimska Różańcowa Procesja Światła wokół Parafii

Czytaj więcej »

Ogłoszenia duszpasterskie – 29. Niedziela Zwykła (21 października 2018 r.)

Różaniec święty

Nabożeństwo Różańcowe: w dni powszednie po Mszy świętej o godzinie 18:00, w niedziele o godzinie 17:15.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich Małżonków i Rodziców naszej Parafii do podjęcia codziennej rodzinnej modlitwy różańcowej w domowym gnieździe.Jerycho Różańcowe

W ubiegły wtorek, 16 października, obchodem Parafialnej Pięćdziesiątnicy połączonej z zesłaniem Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania, zakończyliśmy 6. Parafialne Jerycho Różańcowe.

Niech nasze życie będzie nieustannym śpiewem hymnu: „Ciebie Boga wysławiamy”, za wszelkie dobro, jakiego nam w tych dniach i przez te dni, udzielił Bóg w Trójcy Świętej Jedyny.

Rodzina Rodzinie

Wspólnota rodzinna „Woda Życia” zaprasza małżonków, rodziców oraz kawalerów i panny na spotkanie w dniu dzisiejszym, 21 października, o godzinie 15:00 w naszej świątyni. Jest to nasza pierwsza propozycja parafialnego ruchu Rodzina Rodzinie, kierowana d0 małżonków i rodziców oraz kawalerów i panien pragnących mądrze odpowiedzieć Bogu na dar powołania do małżeństwa. Spotkania rodzinne Woda Życia będą odbywać się zawsze w 3. niedziele miesiąca o godzinie 15:00.

Czytaj więcej »

22 października 2018 – Poniedziałek, XXIX Tydzień zwykły, Rok B

Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża

EWANGELIA  (Łk 12,13-21)

Gromadzić skarby przed Bogiem

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”.
Lecz On mu odpowiedział: „Człowieku, któż mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?”
Powiedział też do nich: „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia”.
I opowiedział im przypowieść: „Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: «Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów». I rzekł: «Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj».
Lecz Bóg rzekł do niego: «Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?»
Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem”. Oto słowo Pańskie.

Czytaj więcej »

21 października 2018 – Niedziela, XXIX Tydzień zwykły, Rok B

EWANGELIA DŁUŻSZA (Mk 10,35-45)

Przełożeństwo jest służbą

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”.
On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?” Rzekli Mu: „Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie”.
Jezus im odparł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?”
Odpowiedzieli Mu: „Możemy”.
Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane”.
Gdy dziesięciu to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:
„Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”. Oto słowo Pańskie.

__________

Czytaj więcej »

Akademia Królowej Polski

logo M2Nasze sobotnie spotkania od października 2018 roku, będą się odbywały w świetle refleksji, które snuł, przyglądając się Najświętszej Maryi Pannie, wyjątkowy człowiek, którym jest Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Tysiąclecia

____________

20 PAŹDZIERNIKA – Msza św. godzina 9.00

Magnificat

20 października 2018 – homilia ks. Dariusz Kowalski

Aby była w nas troska o Kościół Boży i chęć służenia i abyśmy oddali całe swoje życiem, przez ręce Maryi, na służbę Kościołowi…

 20 października 2018 – Hymn do Ducha Świętego, Akt Odnowienia Ślubów Jasnogórskich, Akt Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi i Apel Jasnogórski

____________

13 PAŹDZIERNIKA – Msza św. godzina 9.00

13 października 2018 – Hymn do Ducha Świętego, Akt Odnowienia Ślubów Jasnogórskich, Akt Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi i Apel Jasnogórski

Czytaj więcej »

Polecamy

        BUDOWA KOŚCIOŁA

          ZRÓBMY COŚ DLA BOGA I CZŁOWIEKA !

WŁĄCZ SIĘ W TO WIELKIE DZIEŁO NA CHWAŁĘ BOGA!

 

  Możesz i Ty budować Kościół składając swój DAR SERCA!

DOŁÓŻ SWOJĄ CEGIEŁKĘ !


    Brązowa Cegiełka                  Srebrna Cegiełka               Złota Cegiełka

Prymas-Polski-Stefan-kard.-Wyszyński 2Nawiedzenie-Maryi 2plakat_badzcie_swieci-3Ratuj-duszę 2Ecce Homo 11

Modlitwa             Nawiedzenie       Bądźcie święci       Ratuj duszę       Droga Krzyżowa

ZIMA1wiosnaIMG_2908jesienzamyślenia 2

Zima                        Wiosna               Lato                  Jesień                    Zamyślenia

Misja Senegal

linijka 2