Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami


KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH 2017-2018

Grupy i Wspólnoty harmonogram 2017JERYCHO RÓŻAŃCOWE

9 października 2017 – Msza św. – Słowo wstępne – Jerycho różańcowe – ks. Dariusz Kowalski

O godzinie 18.00 rozpoczęliśmy Jerycho różańcowe w naszej Parafii… Gromadzimy się przez 7 dni, przez tydzień, na modlitwie różańcowej, gromadzimy się 24-godziny na dobę, aby razem z Tą, która zawsze znajduje upodobanie w oczach Boga, prosić Boga o miłość… Przed ołtarzem znajduje się kopia obrazu Matki Bożej z Gietrzwałdu… Poprzez fakt obecności kopii cudownego obrazu, wyjątkowego znaczenia nabierają słowa Pozdrowienia Anielskiego: Ave Maryja czyli Witaj Maryjo, bądź pozdrowiona…

Czytaj więcej »

Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela Zwykła (15 października 2017 r.)

Różaniec święty

Nabożeństwo Różańcowe: w dni powszednie po Mszy świętej o godzinie 18:00, w niedziele o godzinie 17:15.

Za wspólne odmawianie Różańca świętego można uzyskać codziennie odpust zupełny, przy spełnionych warunkach zwykłych.

Zachęcam również do codziennej modlitwy różańcowej w rodzinie.

Dobry Chleb

Dzisiejsza niedziela jest Niedzielą Dobrego Chleba. Nasza parafialna CARITAS rozprowadzając Dobry Chleb Świętego Alberta, przypomina nam tym samym wezwanie świętego Brata Alberta Chmielowskiego, abyśmy byli dobry, jak bochen chleba, z którego każdy może wziąć tyle, ile chce”.

Jerycho Różańcowe

Od 9 października trwamy w 5. Parafialnym Jerycho Różańcowym przed Jezusem Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Jerycho Różańcowe zakończy się w poniedziałek, 16 października, Parafialną Pięćdziesiątnicą na Mszy świętej o godzinie 18:00.

Parafialna Pięćdziesiątnica

W dniu jutrzejszym, (16 października) na Mszy św. o godzinie 18:00 bp Michał JANOCHA przez Sakrament Bierzmowania udzieli darów Ducha Świętego naszym parafianom. To wielki dzień, dla wszystkich, których Bóg Ojciec, który jest w niebie przez Jezusa Chrystusa żyjącego w Kościele i działającego przez Kościół, obdarzy Duchem Świętym, który jest osobowym tchnieniem Ojca i Syna. Zapraszamy na Mszę świętą o godzinie 18:00 wszystkich do odnowienia w sobie darów Ducha Świętego, który został nam dany przed laty w Sakramencie Bierzmowania przez posługę Kościoła.

Czytaj więcej »

17 października 2017 – Wtorek, XXVIII Tydzień zwykły, Rok A

Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

EWANGELIA  (Łk 11, 37-41)

Czystość wewnętrzna

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem.
Na to rzekł Pan do niego: «Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste». Oto słowo Pańskie.

Czytaj więcej »

16 października 2017 – Poniedziałek, XXVIII Tydzień zwykły, Rok A

Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej

Święta Jadwiga uważana jest za patronkę pojednania między narodami, jest także patronką dnia wyboru papieża Jana Pawła II, patronką rodzin, nowobudowanych kościołów, a przede wszystkim uważamy Ją za opiekunkę wszystkich, którzy zajmują się dziełami charytatywnymi.

_______________

EWANGELIA  (Łk 11, 29-32)

Znak Jonasza

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz». Oto słowo Pańskie.

Czytaj więcej »

15 października 2017 – Niedziela, XXVIII Tydzień zwykły, Rok A

EWANGELIA DŁUŻSZA (Mt 22, 1-14)

Przypowieść o zaproszonych na ucztę

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu:
„Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.
Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: «Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę». Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa; a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali.
Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić.
Wtedy rzekł swoim sługom: «Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie». Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami.
Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: «Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?» Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: «Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów».
Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych”. Oto słowo Pańskie.
__________________
15 października 2017 r. – Msza św. – homilia ks. Dariusz Kowalski
Co powinno stać się pasją mojego życia…

Czytaj więcej »

14 października 2017 – Sobota, XXVII Tydzień zwykły, Rok A

EWANGELIA  (Łk 11, 27-28)

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».
Lecz On rzekł: «Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je». Oto słowo Pańskie.
____________________
14 października 2017 – Msza św. – homilia ks. Dariusz Kowalski
O pokorze…

Czytaj więcej »

Akademia Królowej Polski

logo M2Nasze sobotnie spotkania będą się odbywały w świetle refleksji, które snuł, przyglądając się Najświętszej Maryi Pannie, wyjątkowy człowiek, którym jest Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski… w jego spuściźnie duchowej znajdujemy dzieło poświęcone Najświętszej Maryi Pannie – Rozważania o Najświętszej Maryi Pannie. To dzieło będziemy sobie systematycznie każdej soboty przybliżać.
ks. Proboszcz Dariusz Kowalski (fragm. homilii z 30 września 2017 – 9.00)

 

____________

PAŹDZIERNIK 2017

14 października 2017 – Msza św. godzina 9.00

14 października 2017 r. – homilia ks. Dariusz Kowalski

14 października 2017 r. – Akt Odnowienia Ślubów Jasnogórskich i Akt Ofiarowanie się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi

____________

7 października 2017 – Msza św. godzina 9.00

Bogurodzica

7 października 2017 r. – homilia ks. Dariusz Kowalski

Czytaj więcej »

Polecamy

Prymas-Polski-Stefan-kard.-Wyszyński 2Nawiedzenie-Maryi 2plakat_badzcie_swieci-3Ratuj-duszę 2Ecce Homo 11

Modlitwa             Nawiedzenie       Bądźcie święci       Ratuj duszę       Droga Krzyżowa

ZIMA1wiosnaIMG_2908jesienzamyślenia 2

Zima                        Wiosna               Lato                  Jesień                    Zamyślenia

linijka 2

Serwis wykonany w oparciu o wolne oprogramowanie WordPress