Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami


KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH 2019-20 (3)


 OPUS DEI  „Czcić Go i wielbić, szerząc wszędzie Jego Królestwo”

20 września 2021


GWIAŹDZISTA NA ŻYWO

 

 

Czytaj więcej »

Ogłoszenia duszpasterskie 25. Niedziela Zwykła; 19 września 2021 roku

Nieszpory

W każdą niedzielę, również dziś, Wieczorna Modlitwa Kościoła, czyli Nieszpory,o godzinie 17:15.

Katecheza do Bierzmowania

Spotkanie dla dotychczasowych uczestników katechezy do Sakramentu Bierzmowania, dziś (19 września), po Mszy świętej o godzinie 18:00.

Akcja Katolicka

W poniedziałek, 20 września spotkanie Parafialnego Oddziału akcji Katolickiej ropo0cznie się Mszą Święta o godzinie 19:00.

Spotkanie jest obowiązkowym dla wszystkich liderów i animatorów wszystkich grup i wspólnot parafialnych.

 

 

 

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Msza Święta w intencji Apostolstwa Dobrej Śmierci i ich podopiecznych we wtorek, 21 września o godzinie 18:00. Po Mszy świętej spotkanie formacyjne w Domu Parafialnym.

Obowiązek Ewangelizacji

Rozpoczął się nowy rok szkolny i jednocześnie rok katechetyczny.

Ośmielam się przypomnieć rodzicom i ich dzieciom o obowiązku nauki Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Obowiązek ten trwa tak długo, jak dzieci i młodzież chodzą do szkoły, również po przyjęciu I Komunii Świętej i Bierzmowania.

Dołóżmy starań, by dzieci i młodzież dalej przez udział lekcjach religii katolickiej wzrastały w wierze.

 

Czytaj więcej »

21 września 2021 Wtorek, XXV Tydzień zwykły, Rok B, I

Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

PIERWSZE CZYTANIE (Ef 4, 1-7. 11-13)

Chrystus ustanowił jednych apostołami, innych ewangelistami

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:
Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.
Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 19 (18), 2-3. 4-5b)

Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy wiadomość przekazuje.

Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.

Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano.
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce świata.

Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 9, 9-13)

Pójdź za Mną! A on wstał i poszedł za Nim

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?»
On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników». Oto słowo Pańskie.

19 września 2021 Niedziela, XXV Tydzień zwykły, Rok B, I

EWANGELIA (Mk 9, 30-37)

Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory

__________________

19 września 2021 – Msza św.  homilia ks. Dariusz Kowalski

Codziennie na MSZY ŚWIĘTEJ…

Czytaj więcej »

Akademia Królowej Polski

logo M2Nasze sobotnie spotkania od października 2018 roku, będą się odbywały w świetle refleksji, które snuł, przyglądając się Najświętszej Maryi Pannie, wyjątkowy człowiek, którym jest Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Tysiąclecia. ks. Proboszcz Dariusz Kowalski

_____________

18 września – Nauczanie ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Magnificat

18 września – Hymn do Ducha Świętego, Śluby Jasnogórskie, Akt Ofiarowania Niepokalanemu Sercu Maryi, Apel Jasnogórski

_____________

11 września 2021 – Msza św. godzina 9.00

Bogurodzica

11 września 2021 – Nauczanie ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Magnificat

11 września 2021 – Hymn do Ducha Świętego, Śluby Jasnogórskie

______________

4 września 2021 – Msza św. godzina 9.00 (1 Sobota Miesiąca)

Magnificat

4 września 2021 – Modlitwa różańcowa

4 września 2021 – Rozważanie Alfonsa Marii de Liguori

Czytaj więcej »

Polecamy

        BUDOWA KOŚCIOŁA

          ZRÓBMY COŚ DLA BOGA I CZŁOWIEKA !

WŁĄCZ SIĘ W TO WIELKIE DZIEŁO NA CHWAŁĘ BOGA!

 

  Możesz i Ty budować Kościół składając swój DAR SERCA!

DOŁÓŻ SWOJĄ CEGIEŁKĘ !


    Brązowa Cegiełka                  Srebrna Cegiełka               Złota Cegiełka

Prymas-Polski-Stefan-kard.-Wyszyński 2Nawiedzenie-Maryi 2plakat_badzcie_swieci-3Ratuj-duszę 2Ecce Homo 11

Modlitwa             Nawiedzenie       Bądźcie święci       Ratuj duszę       Droga Krzyżowa

ZIMA1wiosnaIMG_2908jesienzamyślenia 2

Zima                        Wiosna               Lato                  Jesień                    Zamyślenia

Czytaj więcej »