Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami


KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH 2021-2022


OPUS DEI   „Wkładać miłość w małe rzeczy zwyczajnego dnia”

4 sierpnia 2022


GWIAŹDZISTA NA ŻYWO

Czytaj więcej »

Ogłoszenia duszpasterskie  19. Niedziela Zwykła (07 sierpnia 2022 roku)

Nowenna przed Wniebowzięciem i Rocznicą Cudu nad Wisłą

Od święta Przemienienia Pańskiego, czyli od 6 sierpnia, trwamy w Nowennie przed uroczystością Wniebowzięcia NMP.

Kolejne dni Nowenny: w dni powszednie po Mszy świętej o godzinie 18:30 (w niedziele: po Mszy świętej 17:15). Każdy dzień Nowenny (poza niedzielą) rozpocznie się Mszą Świętą, po której nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa w intencji Ojczyzny.

Nowenna jest formą duchowego uczestniczenia w pieszym pielgrzymowaniu na Jasną Górę, do którego serdecznie zapraszamy.

Abstynencja za Ojczyznę

Sierpień w historii Kościoła i Ojczyzny to miesiąc wielkich wydarzeń.

Pamiętajmy o uszanowaniu przez nas codzienny styl bycia ofiar poniesionych przez naszych poprzedników z miłości do Boga i Ojczyzny.

Niech sierpniowa abstynencja od alkoholu będzie nasza ofiara składana Bogu za Kościół i Ojczyznę.

 

Ofiary na budowę

Składamy staropolskie „Bóg Zapłać” za ofiary złożone w dniu dzisiejszym,
a przeznaczone na prowadzone prace budowlane. Osoby pragnące złożyć ofiary imienne proszę o przejście do Sali nr 4.

Pielgrzymka na Wniebowzięcie

W dniu 14 sierpnia pielgrzymi pieszych pielgrzymek z Warszawy wchodzą na Jasną Górę. Z naszej Parafii w dniu 14 sierpnia br. o godzinie 03:00 wyjedzie autokarowa pielgrzymka na Wniebowzięcie NMP Jasna Górę. Powrót w tym samym dniu około godziny 20:00.

Szczegółowe informacje dla wyjeżdżających u pana Organisty.

Warszawa, dnia 07 sierpnia 2022 roku

10 sierpnia 2022 Środa, XIX Tydzień zwykły Rok C, II

Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

EWANGELIA (J 12, 24-26)

Jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec». Oto słowo Pańskie.

Czytaj więcej »

31 lipca 2022 Niedziela, Rok C, II

EWANGELIA (Łk 12, 13-21)

Gromadzić skarby przed Bogiem

_____________

 31 lipca 2022 – Msza św. (12.00) homilia ks. Dariusz Kowalski

Uzdrów mnie Panie lekarstwem pokuty…

Czytaj więcej »

Akademia Królowej Polski

logo M2Nasze sobotnie spotkania od października 2018 roku, będą się odbywały w świetle refleksji, które snuł, przyglądając się Najświętszej Maryi Pannie, wyjątkowy człowiek, którym jest Błogosławiony Kardynał Stefan  Wyszyński, Prymas Tysiąclecia. ks. Proboszcz Dariusz Kowalski

____________

30 lipca 2022 – Msza św. godzina 9.00

Bogurodzica

30 lipca 2022 r. – Msza św. – homilia ks. Dariusz Kowalski

30 lipca 2022 – Hymn do Ducha Świętego, Śluby Jasnogórskie, Akt Ofiarowania Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi, Apel Jasnogórski

____________

23 lipca 2022 – Msza św. godzina 9.00

Bogurodzica

23 lipca 2022 r. – Msza św. – homilia ks. Dariusz Kowalski

23 lipca 2022 – Hymn do Ducha Świętego, Śluby Jasnogórskie, Akt Ofiarowania Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi, Apel Jasnogórski

____________

2 lipca 2022 (9.00) – (1 Sobota Miesiąca)

Z dawna Polski Tyś Królową Maryjo…

2 lipca 2022 – Modlitwa różańcowa

2 lipca 2022 – Rozważanie Alfonsa Marii de Liguori, Akt Ofiarowania Niepokalanemu Sercu Maryi

_____________

25 czerwca 2022 – Msza św. godzina 9.00

25 czerwca  2022 – Nauczanie bł. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

25 czerwca 2022 – Hymn do Ducha Świętego, Śluby Jasnogórskie, Akt Ofiarowania Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi, Apel Jasnogórski

_____________

18 czerwca 2022 – Msza św. godzina 9.00

Z dawna Polski Tyś Królową Maryjo…

18 czerwca  2022 – Nauczanie bł. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

18 czerwca 2022 – Hymn do Ducha Świętego, Śluby Jasnogórskie, Akt Ofiarowania Niepokalanemu Sercu Maryi, Apel Jasnogórski

_______________

11 czerwca 2022 – Msza św. godzina 9.00

Z dawna Polski Tyś Królową Maryjo…

 

11 czerwca  2022 – Nauczanie bł. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

11 czerwca 2022 – Hymn do Ducha Świętego, Śluby Jasnogórskie, , Apel Jasnogórski

Czytaj więcej »

Polecamy

        BUDOWA KOŚCIOŁA

          ZRÓBMY COŚ DLA BOGA I CZŁOWIEKA !

WŁĄCZ SIĘ W TO WIELKIE DZIEŁO NA CHWAŁĘ BOGA!

 

  Możesz i Ty budować Kościół składając swój DAR SERCA!

DOŁÓŻ SWOJĄ CEGIEŁKĘ !


    Brązowa Cegiełka                  Srebrna Cegiełka               Złota Cegiełka

Prymas-Polski-Stefan-kard.-Wyszyński 2Nawiedzenie-Maryi 2plakat_badzcie_swieci-3Ratuj-duszę 2Ecce Homo 11

Modlitwa             Nawiedzenie       Bądźcie święci       Ratuj duszę       Droga Krzyżowa

ZIMA1wiosnaIMG_2908jesienzamyślenia 2

Zima                        Wiosna               Lato                  Jesień                    Zamyślenia

Czytaj więcej »

11 sierpnia 2022 Czwartek, XIX Tydzień zwykły Rok C, II

Wspomnienie św. Klary, dziewicy

EWANGELIA (Mt 18, 21 – 19, 1)

Przypowieść o niemiłosiernym słudze

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?»
Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać.
Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.
Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.
Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu.
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».
Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan. Oto słowo Pańskie.

Czytaj więcej »