Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami


KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH 2018-2019

Grupy i Wspólnoty harmonogram 2017


Program na 100-lecie Niepodległości Polski 2018


   „Nigdy nie powinno nam zbywać czasu, ani sekundy”

(25 września)

Czytaj więcej »

Ogłoszenia duszpasterskie – 25. Niedziela Zwykła (23 września 2018 r.)

Wieczorna Modlitwa Kościoła

W każdą niedzielę, również dziś, wieczorna modlitwa Kościoła, czyli Nieszpory, o godzinie 17:15.


Sakrament Bierzmowania

W dniu 16 października br., biskup Rafał Markowski udzieli Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania grupie młodzieży naszej Parafii.

Osoby po 18 roku życia, które nie przyjęły Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania proszę o zgłoszenie się do Proboszcza.

Spotkanie dla Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania w najbliższy poniedziałek, 24 września, o godzinie 19:00 w kościele. Obecność obowiązkowa.

Dobroczyńcy

Msza święta w intencji dobro czyniącym naszej Parafii w czwartek, 28 września, o godzinie 19:00.

Katecheza do Sakramentu Eucharystii

Rodziców naszej Parafii proszę o zgłaszanie swych dzieci na przygotowanie do I Komunii Świętej. Zapisy trwać będą do końca września.

Katecheza Przedsakramentalna

Od października rozpocznie się nowy cykl katechez do sakramentów: Bierzmowania, Pokuty i Eucharystii oraz Małżeństwa. Zapisy na te katechezy do końca września. Jednocześnie w każdą trzecią sobotę miesiąca o godzinie 17:00 prowadzone są katechezy na temat Chrztu św. dla rodziców dziecka i kandydatów na rodziców chrzestnych.

Czytaj więcej »

26 września 2018 – Środa, XXV Tydzień zwykły, Rok B

EWANGELIA  (Łk 9,1-6)

Rozesłanie Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus zawołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.
Mówił do nich: „Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim”.
Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie. Oto słowo Pańskie.

Czytaj więcej »

25 września 2018 – Wtorek, XXV Tydzień zwykły, Rok B

Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera, patrona Warszawy

EWANGELIA (Łk 8,19-21)

Krewni Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Przyszli do Jezusa Jego matka i bracia, lecz nie mogli się dostać do Niego z powodu tłumu.
Oznajmiono Mu: „Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą”.
Lecz On im odpowiedział: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”. Oto słowo Pańskie.

_______________

25 września 2018 r. – homilia ks. Dariusz Kowalski

Miłować mamy wszystkich, również i nieprzyjaciół, ale słuchać tylko i wyłącznie Słowa Bożego i pełnić tylko i wyłącznie Wolę Boga Ojca, który jest w Niebie…

Czytaj więcej »

24 września 2018 – Poniedziałek, XXV Tydzień zwykły, Rok B

EWANGELIA  (Łk 8,16-18)

Przypowieść o lampie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do tłumów:
„Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło.
Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma”. Oto słowo Pańskie.
_________
24 września 2018 – homilia ks. Dariusz Kowalski
 Bądźcie świętymi…

Czytaj więcej »

23 września 2018 – Niedziela, XXV Tydzień zwykły, Rok B

EWANGELIA (Mk 9,30-37)

Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: „O czym to rozmawialiście w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”.
Potem wziął dziecko; postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”. Oto słowo Pańskie.

Czytaj więcej »

Akademia Królowej Polski

logo M2Nasze sobotnie spotkania będą się odbywały w świetle refleksji, które snuł, przyglądając się Najświętszej Maryi Pannie, wyjątkowy człowiek, którym jest Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski… w jego spuściźnie duchowej znajdujemy dzieło poświęcone Najświętszej Maryi Pannie – Rozważania o Najświętszej Maryi Pannie. To dzieło będziemy sobie systematycznie każdej soboty przybliżać.
ks. Proboszcz Dariusz Kowalski (fragm. homilii z 30 września 2017 – 9.00)

____________

15 WRZEŚNIA – Msza św. godzina 9.00

15 września 2018 – homilia św. Bernarda

15 września 2018 – Akt Odnowienia Ślubów Jasnogórskich, Akt Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi i Apel Jasnogórski

________________

8 WRZEŚNIA – Msza św. godzina 9.00

8 września 2018 – homilia ks. Dariusz Kowalski

Uwielbiaj duszo Moja, sławę Pana Mego,

8 września 2018 – Hymn do Ducha Świętego, Akt Odnowienia Ślubów Jasnogórskich, Akt Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi i Apel Jasnogórski

Czytaj więcej »

Polecamy

        BUDOWA KOŚCIOŁA

          ZRÓBMY COŚ DLA BOGA I CZŁOWIEKA !

WŁĄCZ SIĘ W TO WIELKIE DZIEŁO NA CHWAŁĘ BOGA!

 

  Możesz i Ty budować Kościół składając swój DAR SERCA!

DOŁÓŻ SWOJĄ CEGIEŁKĘ !


    Brązowa Cegiełka                  Srebrna Cegiełka               Złota Cegiełka

Prymas-Polski-Stefan-kard.-Wyszyński 2Nawiedzenie-Maryi 2plakat_badzcie_swieci-3Ratuj-duszę 2Ecce Homo 11

Modlitwa             Nawiedzenie       Bądźcie święci       Ratuj duszę       Droga Krzyżowa

ZIMA1wiosnaIMG_2908jesienzamyślenia 2

Zima                        Wiosna               Lato                  Jesień                    Zamyślenia

Misja Senegal

linijka 2