Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami


KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH- marzec 2018

Grupy i Wspólnoty harmonogram 2017


Program na 100-lecie Niepodległości Polski 2018Rekolekcje Wielkopostne 20-22 luty 2018
dla Szkoły Podstawowej im. generała Mariusza Zaruskiego


Rekolekcje Wielkopostne 14-17 luty 2018

Rekolekcjom Wielkopostnym przewodniczył brat Tadeusz Ruciński FSC

 

 


Nowenna do Świętego Józefa

Dzień 8 – PATRON UMIERAJĄCYCH

Czytaj więcej »

Ogłoszenia duszpasterskie – 5. Niedziela Wielkiego Postu (18 marca 2018 r.)

Dobry Chleb Świętego Alberta

W dniu dzisiejszym nasza parafialna CARITAS rozprowadza Dobry Chleb Świętego Alberta.


Nabożeństwa Pasyjne

Tegoroczny okres Świętego Wielkiego Postu nieuchronnie zbliża się swemu celowi jakim jest świętowanie i udział w Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Wielki Post to czas intensywnego zabiegania u Boga o Miłosierdzie dla świata i dla siebie przez codzienną praktykę modlitwy, umiaru lub wstrzemięźliwości oraz uczynków miłosierdzia wobec duszy i ciała bliźnich. Za udział w nabożeństwach pasyjnych dostępujemy aktu Bożego Miłosierdzia, zwanego odpustem zupełnym. Gorzkie Żale w niedziele o godzinie 17:15.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla tych, którzy nie sąw stanie uczestniczyć w Drodze Krzyżowej na Cytadelę, w najbliższy piątek w świątyni o godzinie 17:00. Po nabożeństwie Drogi Krzyżowej osobista adoracja Krzyża oraz okazja do złożenia wielkopostnej jałmużny na kwiaty do Grobu Pańskiego.

Droga Krzyżowa na Cytadelę, w piątek, 23 marca, po Mszy świętej o godzinie 18:00. W piątek nie ma Mszy Świętej o godzinie 19:00.

Godziny z Miłosierdziem

Wielki Post to czas, w którym z pokorą poddajemy się działaniu Łaski Bożej.
W Wielkim Poście, w każdy piątek, nabożeństwem do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15:00, rozpocznie się adoracja Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

Również od godziny 15:00 będzie sposobność do odrodzenia się w Bogu przez Sakrament Pokuty i Pojednania. Pamiętajmy, że Wielki Post to czas odzyskiwania i trwania w miłości Boga i bliźniego, a nie czasem trwania z uporem w nienawiści wobec Boga i bliźniego.

Czytaj więcej »

18 marca 2018 – Niedziela, V Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA (J 12,20-33)

Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.
A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.
Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”.
Wtem rozległ się głos z nieba: „I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”.
To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Oto słowo Pańskie.

Czytaj więcej »

Akademia Królowej Polski

logo M2Nasze sobotnie spotkania będą się odbywały w świetle refleksji, które snuł, przyglądając się Najświętszej Maryi Pannie, wyjątkowy człowiek, którym jest Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski… w jego spuściźnie duchowej znajdujemy dzieło poświęcone Najświętszej Maryi Pannie – Rozważania o Najświętszej Maryi Pannie. To dzieło będziemy sobie systematycznie każdej soboty przybliżać.
ks. Proboszcz Dariusz Kowalski (fragm. homilii z 30 września 2017 – 9.00)

____________

MARZEC 2018 – Msza św. godzina 9.00

17 marca 2018 – Msza św. – homilia ks. Dariusz Kowalski

17 marca 2018 – Akt Odnowienia Ślubów Jasnogórskich i Akt Ofiarowania się-Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi

________________

10 marca 2018 – Msza św. – homilia ks. Dariusz Kowalski

10 marca 2018 – Akt Odnowienia Ślubów Jasnogórskich i Akt Ofiarowania się-Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi

Czytaj więcej »

Polecamy

        BUDOWA KOŚCIOŁA

          ZRÓBMY COŚ DLA BOGA I CZŁOWIEKA !

WŁĄCZ SIĘ W TO WIELKIE DZIEŁO NA CHWAŁĘ BOGA!

 

  Możesz i Ty budować Kościół składając swój DAR SERCA!

DOŁÓŻ SWOJĄ CEGIEŁKĘ !


    Brązowa Cegiełka                  Srebrna Cegiełka               Złota Cegiełka

Prymas-Polski-Stefan-kard.-Wyszyński 2Nawiedzenie-Maryi 2plakat_badzcie_swieci-3Ratuj-duszę 2Ecce Homo 11

Modlitwa             Nawiedzenie       Bądźcie święci       Ratuj duszę       Droga Krzyżowa

ZIMA1wiosnaIMG_2908jesienzamyślenia 2

Zima                        Wiosna               Lato                  Jesień                    Zamyślenia

linijka 2