Ogłoszenia duszpasterskie – 5. Niedziela Wielkiego Postu (18 marca 2018 r.)

Dobry Chleb Świętego Alberta

W dniu dzisiejszym nasza parafialna CARITAS rozprowadza Dobry Chleb Świętego Alberta.


Nabożeństwa Pasyjne

Tegoroczny okres Świętego Wielkiego Postu nieuchronnie zbliża się swemu celowi jakim jest świętowanie i udział w Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Wielki Post to czas intensywnego zabiegania u Boga o Miłosierdzie dla świata i dla siebie przez codzienną praktykę modlitwy, umiaru lub wstrzemięźliwości oraz uczynków miłosierdzia wobec duszy i ciała bliźnich. Za udział w nabożeństwach pasyjnych dostępujemy aktu Bożego Miłosierdzia, zwanego odpustem zupełnym. Gorzkie Żale w niedziele o godzinie 17:15.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla tych, którzy nie sąw stanie uczestniczyć w Drodze Krzyżowej na Cytadelę, w najbliższy piątek w świątyni o godzinie 17:00. Po nabożeństwie Drogi Krzyżowej osobista adoracja Krzyża oraz okazja do złożenia wielkopostnej jałmużny na kwiaty do Grobu Pańskiego.

Droga Krzyżowa na Cytadelę, w piątek, 23 marca, po Mszy świętej o godzinie 18:00. W piątek nie ma Mszy Świętej o godzinie 19:00.

Godziny z Miłosierdziem

Wielki Post to czas, w którym z pokorą poddajemy się działaniu Łaski Bożej.
W Wielkim Poście, w każdy piątek, nabożeństwem do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15:00, rozpocznie się adoracja Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

Również od godziny 15:00 będzie sposobność do odrodzenia się w Bogu przez Sakrament Pokuty i Pojednania. Pamiętajmy, że Wielki Post to czas odzyskiwania i trwania w miłości Boga i bliźniego, a nie czasem trwania z uporem w nienawiści wobec Boga i bliźniego.

Czytaj więcej »