PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

 

caritas     Zespół Caritas Archidiecezji Warszawskiej przy Parafii Świętych Wyznawców: o. Rafała Kalinowskiego i br. Alberta Chmielowskiego, ul. Gwiaździsta 17 w Warszawie powstał 1 stycznia 1996 roku. Pierwszą Przewodniczącą Parafialnego Zespołu Caritas była Pani Alina Szczurówna.

   Od 2007 roku opiekunem Caritas w naszej Parafii jest Ksiądz Proboszcz Dariusz Kowalski. Przewodniczącą Parafialnego Zespołu jest Pani Teresa Czerwińska. Łącznie w charytatywną pracę zespołu bezpośrednio zaangażowanych jest 11 osób.

  Parafialne Caritas udziela pomocy osobom zamieszkałym na terenie naszej Parafii. Są to osoby chore, w starszym wieku, bezrobotne oraz całe rodziny. Pomoc polegała zarówno na wsparciu finansowym, przekazywaniu paczek żywnościowych, jak i systematycznych, odbywających się co 3-4 tygodnie, odwiedzinach osób potrzebujących. Ponadto zorganizowano uroczystości, takie jak Opłatkowe Spotkanie Wigilijne czy Dzień Chorego, poprzedzony Mszą Świętą z Namaszczeniem Chorych. Spotkania te były okazją do wspólnej modlitwy, dzielenia się dobrem, życzliwością, posiłkiem oraz bycia razem.

 

Bez komentarzy.

Komentowanie jest wyłączone w całym serwisie.