Archiwum działu „Kazania”

3 maja 2022 Wtorek, III Tydzień Wielkanocny Rok C, II

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski EWANGELIA (J 19, 25-27) Oto Matka Twoja Słowa Ewangelii według Świętego Jana Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł […]

1 maja 2022 Niedziela, III Tydzień Wielkanocny Rok C, II

EWANGELIA (J 21, 1-19 – dłuższa) Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego apostołom Słowa Ewangelii według Świętego Jana ____________________ 1 maja 2022 – Msza św. (12.00 – fragm.) – homilia ks. Dariusz Kowalski Wyciągnijmy swoje ręce ku Bogu, aby nas poprowadził za sobą…

28 kwietnia 2022 Czwartek, II Tydzień Wielkanocny, Rok C, II

EWANGELIA (J 3, 31-36) Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne Słowa Ewangelii według Świętego Jana Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt […]

27 kwietnia 2022 Środa, II Tydzień Wielkanocny, Rok C, II

EWANGELIA (J 3, 16-21) Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział do Nikodema: «Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, […]

26 kwietnia 2022 Wtorek, II Tydzień Wielkanocny Rok C, II

Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski EWANGELIA (J 12, 24-26) Ziarno, które wpadłszy w ziemię, obumrze, przynosi plon obfity Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto […]

24 kwietnia 2022 Niedziela, II Tydzień Wielkanocny, Rok C, II

Druga Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego EWANGELIA (J 20, 19-31) Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli ____________ 24 kwietnia 2022 – Święto Miłosierdzia Bożego Msza święta (15.00) fragm. – homilia ks. Dariusz Kowalski Jesteśmy dłużnikami wobec Miłości Bożej…

17 kwietnia 2022 Niedziela, Oktawa Wielkanocna, Rok C, II

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego MSZA W DZIEŃ EWANGELIA (Łk 24, 13-35) Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba________________ 17 kwietnia 2022 – Wielkanoc – Msza św. (12.00) fragm. – homilia ks. Dariusz Kowalski My nie możemy żyć bez Zmartwychwstałego…

16 kwietnia 2022 Sobota, Wielki Tydzień, Rok C, II

WIGILIA PASCHALNA, ROK C EWANGELIA (Łk 24, 1-12) Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?______________ 16 kwietnia 2022 – Wigilia Paschalna Msza święta koncelebrowana – (21.00) fragm.

15 kwietnia 2022 Piątek, Wielki Tydzień, Rok C, II

Wielki Piątek Męki Pańskiej PIERWSZE CZYTANIE (Iz 52, 13 – 53, 12) Przebity za nasze grzechy ______________ 15 kwietnia 2022 – Msza św. (18.00) fragm. homilia ks. Stanisław Szlassa Co takiego daje nam Kościół…

14 kwietnia 2022 Czwartek, Wielki Tydzień, Rok C, II

Wielki Czwartek MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ EWANGELIA (J 13, 1-15) Do końca ich umiłował _____________ 14  kwietnia 2022 – WIELKI CZWARTEK Msza święta koncelebrowana (18.00) – fragm.