Archiwum działu „Wydarzenia”

13 czerwca 2021 Niedziela, XI Tydzień zwykły, Rok B, I

EWANGELIA (Mk 4, 26-34) Rozwój królestwa Bożego Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus mówił do tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem […]

7 czerwca 2021 Poniedziałek, X Tydzień zwykły, Rok B, I

EWANGELIA (Mt 5, 1-12) Osiem błogosławieństw Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni […]

3 czerwca 2021 Czwartek, IX Tydzień zwykły, Rok B, I

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa EWANGELIA (Mk 14, 12-16. 22-26) Ustanowienie ofiary Nowego Przymierza Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Oto słowo Pańskie. ______________ Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało 2021 Msza św. koncelebrowana (fragm.) – homilia ks. Dariusz Kowalski Chrystus, Syn Boga Żywego, nasz Pan i Bóg, nasz […]

30 maja 2021 Niedziela, IX Tydzień zwykły, Rok B, I

Uroczystość Najświętszej Trójcy EWANGELIA (Mt 28, 16-20) Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy Jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi […]

16 maja 2021 Niedziela, VII Tydzień Wielkanocny, Rok B, I

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego EWANGELIA (Mk 16, 15-20) Został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą […]

3 maja 2021 Poniedziałek, V Tydzień Wielkanocny, Rok B, I

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski EWANGELIA (J 19, 25-27) Oto Matka Twoja Słowa Ewangelii według Świętego Jana Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł […]

2 maja 2021 Niedziela, V Tydzień Wielkanocny, Rok B, I

  EWANGELIA (J 15, 1-8) Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity __________ 2 maja 2021 – Msza św. (suma, 12.00) homilia ks. Dariusz Kowalski Jeżeli chcemy żyć, musimy trwać w Jezusie Chrystusie,tak jak latorośl tkwi w winnym krzewie…

Akademia Królowej Polski

Nasze sobotnie spotkania od października 2018 roku, będą się odbywały w świetle refleksji, które snuł, przyglądając się Najświętszej Maryi Pannie, wyjątkowy człowiek, którym jest Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Tysiąclecia. ks. Proboszcz Dariusz Kowalski _____________ 18 września – Nauczanie ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego Magnificat 18 września – Hymn do Ducha Świętego, Śluby Jasnogórskie, Akt […]

25 kwietnia 2021 Niedziela, IV Tydzień Wielkanocny, Rok B, I

EWANGELIA (J 10, 11-18) Jezus jest dobrym pasterzem Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego […]

18 kwietnia 2021 Niedziela, III Tydzień Wielkanocny, Rok B, I

EWANGELIA (Łk 24, 35-48) Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma ______________  Msza św. – 18 kwietnia 2021 – homilia ks. Dariusz Kowalski Co by się stało? …gdybyśmy codziennie czytali wiadomości Boga, zawarte w Biblii.