Archiwum dzienne: 12.01.2018

12 stycznia 2018 – Piątek, I Tydzień zwykł,y Rok B

EWANGELIA (Mk 2,1-12) Chrystus ma władzę odpuszczania grzechów Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu […]

Akademia Królowej Polski – 2018

CZERWIEC 2018 – Msza św. godzina 9.00 Bogurodzica – 30 czerwca 2018 30 czerwca 2018 r. – homilia ks. Dariusz Kowalski Czym uczcić Królową Maryję… (św. Jan Sebastian Pelczar) O Sprawiedliwości, Miłosierdziu i Miłości Bożej i o Odpustach… 30 czerwca 2018 – Hymn do Ducha Świętego, Akt Odnowienia Ślubów Jasnogórskich, Akt Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi […]