Archiwum dzienne: 12.01.2018

12 stycznia 2018 – Piątek, I Tydzień zwykł,y Rok B

EWANGELIA (Mk 2,1-12) Chrystus ma władzę odpuszczania grzechów Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu […]

Serwis wykonany w oparciu o wolne oprogramowanie WordPress