Archiwum dzienne: 15.01.2018

15 stycznia 2018 – Poniedziałek, II Tydzień zwykły, Rok B

EWANGELIA (Mk 2,18-22) Zwyczajów Starego Testamentu nie można przenosić do Nowego Słowa Ewangelii według świętego Marka. Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: „Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?” Jezus im odpowiedział: „Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? […]