Archiwum dzienne: 18.01.2018

18 stycznia 2018 – Czwartek, II Tydzień zwykły ,Rok B

EWANGELIA (Mk 3,7-12) Podziw tłumów dla Jezusa Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich […]