Archiwum miesięczne: 12.2017

Ogłoszenia duszpasterskie – 1. Niedziela Bożego Narodzenia (31. grudnia 2017 r.)

Boże Narodzenie Mszą świętą Pasterzy, sprawowaną o północy, rozpoczęliśmy świętowanie Tajemnicy Wcielenia Bożego, w której wyznajemy, że Jednorodzony Syn Boży za sprawą Ducha Świętego w Najświętszej Maryi Pannie stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Podziękowanie Celebrowanie Świąt Bożego Narodzenia to również przedświąteczna ciężka praca i poświęcenie kilkunastu osób spośród nas. W imieniu całej Parafii składam […]

31 grudnia 2017 – Niedziela, Oktawa Narodzenia Pańskiego, Rok B

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa _______________ EWANGELIA (Łk 2,22-40) Dziecię rosło napełniając się mądrością Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również […]

30 grudnia 2017 – Sobota, Oktawa Narodzenia Pańskiego, Rok B

EWANGELIA  (Łk 2,36-40) Anna mówiła o Jezusie wszystkim, którzy oczekiwali Mesjasza Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała […]

29 grudnia 2017 – Piątek, Oktawa Narodzenia Pańskiego, Rok B

EWANGELIA  (Łk 2,22-35) Chrystus jest światłem na oświecenie pogan Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa […]

28 grudnia 2017 – Czwartek, Oktawa Narodzenia Pańskiego, Rok B

Święto świętych Młodzianków, męczenników EWANGELIA  (Mt 2,13-18) Śmierć dzieci w Betlejem Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. On wstał, wziął […]

27 grudnia 2017 – Środa, Oktawa Narodzenia Pańskiego, Rok B

Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty EWANGELIA  (J 20,2-8) Jan ujrzał i uwierzył Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr i […]

26 grudnia 2017 – Wtorek, Oktawa Narodzenia Pańskiego, Rok B

 Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika EWANGELIA  (Mt 10,17-22) Duch Ojca waszego będzie mówił przez was Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo […]

25 grudnia 2017 Poniedziałek, Uroczystość Narodzenia Pańskiego Rok B,

MSZA W DZIEŃ EWANGELIA (J 1,1-18) Słowo stało się ciałem Słowa Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie […]

Ogłoszenia duszpasterskie – 4 Niedziela Adwentu (24. grudnia 2017 r.)

Adwent Przed trzema tygodniami rozpoczęliśmy Adwent. We wszystkie dni Adwentu trwaliśmy przy brzemiennej Najświętszej Maryi Pannie na Roratach, czyli Mszy świętej o NMP w Adwencie, sprawowanej o świcie. Wczoraj przyjmując światło z Groty Betlejemskiej wyznaliśmy przed żyjącymi wokół nas, że jesteśmy Kościołem Chrystusa, czyli ludem, który przyjął i codziennie przyjmuje daną nam przez Boga „Światłość […]

24 grudnia 2017 – Czwarta Niedziela Adwentu, Rok, B

EWANGELIA (Łk 1,26-38) Maryja pocznie i porodzi Syna Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą”. Ona zmieszała się na […]