Archiwum dzienne: 30.01.2018

30 stycznia 2018 – Wtorek, IV Tydzień zwykły, Rok B

EWANGELIA (Mk 5, 21-43) Wskrzeszenie córki Jaira i uzdrowienie kobiety Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił […]