Archiwum miesięczne: 02.2018

28 lutego 2018 – Środa, II Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (Mt 20,17-28) Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Mając udać się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: „Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie […]

27 lutego 2018 – Wtorek, II Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (Mt 23,1-12) Strzeżcie się pychy i obłudy Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: „Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i […]

26 lutego 2018 – Poniedziałek, II Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (Łk 6,36-38) Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w […]

Ogłoszenia duszpasterskie – 2. Niedziela Wielkiego Postu (25 lutego 2018 r.)

Nabożeństwa Pasyjne Wielki Post to również nabożeństwa pasyjne, za udział w których możemy uzyskać odpust zupełny przy spełnieniu warunków zwykłych. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godzinie 17:15. Wspólne rozważanie Drogi Krzyżowej w piątki o godzinie: 17:00 i 19:45. Po nabożeństwie Drogi Krzyżowej osobista adoracja Krzyża oraz okazja do złożenia wielkopostnej jałmużny. Jałmużna […]

25 lutego 2018 – Niedziela, II Tydzień Wielkiego, Postu Rok B

EWANGELIA (Mk 9,2-10) Przemienienie Pańskie Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy […]

24 lutego 2018 – Sobota, I Tydzień Wielkiego, Postu Rok B

EWANGELIA  (Mt 5,43-48) Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził». A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest […]

23 lutego 2018 – Piątek, I Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (Mt 5,20-26) Pojednaj się najpierw z bratem Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj»; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto […]

22 lutego 2018 – Czwartek, I Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

Święto katedry św. Piotra Apostoła EWANGELIA  (Mt 16,13-19) Tobie dam klucze królestwa niebieskiego Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał […]

21 lutego 2018 – Środa, I Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (Łk 11,29-32) Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z […]

20 lutego 2018 – Wtorek, I Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (Mt 6,7-15) Jezus uczy, jak się modlić Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się […]