Archiwum dzienne: 02.02.2018

2 lutego 2018 – Piątek, IV Tydzień zwykły, Rok B

Święto ofiarowania Pańskiego EWANGELIA DŁUŻSZA (Łk 2,22-40) Ofiarowanie Jezusa w świątyni Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic […]