Archiwum miesięczne: 03.2018

31 marca 2018 Sobota – Wielki Tydzień, Rok B – Wigilia Paschalna

WIGILIA PASCHALNA EXULTET Weselcie się już, zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się, słudzy Boga! Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele święty, Matko […]

30 marca 2018 – Piątek, Wielki Tydzień, Rok B – Wielki Piątek Męki Pańskiej

WIELKI PIĄTEK Od niepamiętnych czasów Kościół w Wielki Piątek nie sprawuje Mszy Świętej dla upamiętnienia męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Tego dnia odbywa się specjalna Liturgia, składająca się miedzy innymi z poniższej Liturgii Słowa. PIERWSZE CZYTANIE (Iz 52,13-53,12) Przebity za nasze grzechy Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Oto się powiedzie mojemu słudze, wybije się, wywyższy […]

29 marca 2018 – Czwartek, Wielki Tydzień, Rok B

WIELKI CZWARTEK W Wielki Czwartek w każdej katedrze miejscowy biskup sprawuje uroczysta Mszę Świętą Krzyżma, podczas której w łączności z kapłanami całego lokalnego Kościoła dokonuje poświęcenia olejów świętych używanych przez następny rok w liturgii i przy sprawowaniu sakramentów. MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ EWANGELIA (J 13,1-15) Do końca ich umiłował Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to przed […]

Triduum Paschalne 2018

Wielka Sobota, 31 marca 2018 WIELKA NOC ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO Liturgia Wigilii Paschalnej Zmartwychwstania Pańskiego Ciemna Jutrznia Wielki Piątek 30 marca 2018 Wielki Czwartek 29 marca 2018

28 marca 2018 – Środa, Wielki Tydzień, Rok B

WIELKA ŚRODA EWANGELIA (Mt 26,14-25) Zdrada Judasza Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: „Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam”. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali […]

27 marca 2018 – Wtorek, Wielki Tydzień, Rok B

WIELKI WTOREK EWANGELIA (J 13,21-33.36-38) Zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się Piotra Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus w czasie wieczerzy z uczniami swoimi doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi”. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi. Jeden z uczniów Jego, ten, którego Jezus […]

26 marca 2018 – Poniedziałek, Wielki Tydzień, Rok B

WIELKI PONIEDZIAŁEK EWANGELIA (J 12,1-11) Namaszczenie w Betanii Słowa Ewangelii według świętego Jana. Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku […]

Ogłoszenia duszpasterskie – 6. Niedziela Wielkiego Postu, Palmowa (25 marca 2018 r.)

Zmartwychwstanie Pańskie Liturgia Zmartwychwstania Pańskiego rozpocznie się 31 marca, o godzinie 21:00. Nocna Liturgia Wigilii Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest najważniejszym, kulminacyjnym wydarzeniem w życiu całego Kościoła. Udział w tej Mszy świętej jest naszą szczególną powinnością. W Świętą Noc Zmartwychwstania Pańskiego odnawiamy w sobie tajemnicę Sakramentu Chrztu świętego. W tę Świętą Noc wyznajemy przed światem, że […]

25 marca 2018 Niedziela, Wielki Tydzień Rok B, II

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej EWANGELIA W CZASIE PROCESJI I POŚWIĘCENIA PALM (Mk 11,1-10) Wjazd Jezusa do Jerozolimy Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, Jezus posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu […]

25 marca 2018 – Niedziela Palmowa