Archiwum dzienne: 11.03.2018

Ogłoszenia duszpasterskie – 4. Niedziela Wielkiego Postu (11 marca 2018 r.)

Nabożeństwa Pasyjne Udział w nabożeństwach pasyjnych to patrzenie z miłością i wdzięcznością za zadośćuczynienie złożone przez Jezusa Chrystusa za naszą niewierność Bogu. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godzinie 17:15. Wspólne rozważanie Drogi Krzyżowej w piątki o godzinie: 17:00 i 19:45. Po nabożeństwie Drogi Krzyżowej osobista adoracja Krzyża oraz okazja do złożenia wielkopostnej […]

13 marca 2018 – Wtorek, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (J 5,1-3a.5-16) Uzdrowienie paralityka w sadzawce Betesda Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się Sadzawka Owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w pięć krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu […]

12 marca 2018 – Poniedziałek, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (J 4,43-54) Uzdrowienie syna urzędnika królewskiego Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus wyszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli […]

11 marca 2018 – Niedziela, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA (J 3,14-21) Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w […]