Archiwum dzienne: 09.03.2018

9 marca 2018 – Piątek, III Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (Mk 12,28b-34) Pierwsze ze wszystkich przykazań Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim […]