Archiwum dzienne: 17.03.2018

22 marca 2018 – Czwartek, V Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (J 8,51-59) Abraham ujrzał mój dzień Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki”. Rzekli do Niego Żydzi: „Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy, a Ty mówisz: «Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna […]

21 marca 2018 – Środa, V Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (J 8,31-42) Prawdziwe wyzwolenie przez Chrystusa Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Odpowiedzieli Mu: „Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: «Wolni będziecie?»” […]

20 marca 2018 – Wtorek, V Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (J 8,21-30) Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że Ja jestem Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów: „Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie”. Rzekli więc do Niego Żydzi: „Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja […]

19 marca 2018 – Poniedziałek, V Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny EWANGELIA  (J 8,21-30) Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że Ja jestem Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów: „Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie”. Rzekli więc do Niego Żydzi: „Czyżby miał sam […]

17 marca 2018 – Sobota, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (J 7,40-53) Spory około osoby Jezusa Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: „Ten prawdziwie jest prorokiem”. Inni mówili: „To jest Mesjasz”. Jeszcze inni mówili: „Czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem?” I powstało w tłumie […]