Archiwum dzienne: 03.03.2018

3 marca 2018 – Sobota, II Tydzień Wielkiego Postu, Rok B

EWANGELIA  (Łk 15,1-3.11-32) Przypowieść o synu marnotrawnym Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł […]