Archiwum dzienne: 16.01.2018

16 stycznia 2018 – Wtorek, II Tydzień zwykły, Rok B

EWANGELIA (Mk 2,23-28) Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: „Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?”. On im odpowiedział: „Czy nigdy […]