Archiwum dzienne: 25.01.2018

25 stycznia 2018 – Czwartek, III Tydzień zwykły, Rok B

Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła EWANGELIA  (Mk 16,15-18) Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, […]