Archiwum dzienne: 27.01.2018

27 stycznia 2018 – Sobota, III Tydzień zwykły, Rok B

EWANGELIA (Mk 4,35-41) Jezus ucisza burzę Słowa Ewangelii według świętego Marka. Przez cały dzień Jezus nauczał w przypowieściach. Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do uczniów: „Przeprawmy się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły […]