Ogłoszenia duszpasterskie – 3. Niedziela Zwykła (21.stycznia 2018 r.)

Jedność Kościoła

Od czwartku ubiegłego tygodnia Kościół Chrystusowy wychodzi naprzeciw woli Boga wyrażonej w Modlitwie Arcykapłańskiej Jezusa Chrystusa – Ojcze spraw, aby byli jedno, jak My jedno stanowimy: Ja w Tobie, a Ty we Mnie.

Tydzień Modlitw o Jedność Kościoła Chrystusowego kończy się Świętem Nawrócenia świętego Pawła w dniu 25 stycznia.

Nieszpory Niedzielne

Zapraszamy do wspólnej Wieczornej Modlitwy Kościoła zwanej Nieszporami w każdą niedzielę o godzinie 17:15.


Katecheza Przedsakramentalna

W środę, 24 stycznia, o godzinie 20:00, w Małej Kaplicy, katecheza do Sakramentu Małżeństwa.

Dobrodzieje

Msza święta w intencji wszystkich Dobroczyńców naszej Parafii w czwartek, 25 stycznia, o godzinie 19:00.

Wizyta Duszpasterska

Trwa Wizyta Duszpasterska. W tym tygodniu nawiedzać będziemy mieszkańców domów:

– poniedziałek…..22 stycznia.…………..Klaudyny 14;

– wtorek………….23 stycznia……………Klaudyny 12;

– środa……………24 stycznia……………Klaudyny 6;

– czwartek……….25 stycznia……………Klaudyny 4;

Wszystkim, którzy otworzyli drzwi swych domów przed Chrystusem obecnym w osobie kapłana bardzo serdeczne dziękujemy. Niech Boża obecność i przychylność zadomowi się w waszych rodzinach na trwałe i wydaje błogosławione owoce świętości. Od piątku, 26 stycznia tzw. „kolęda uzupełniająca”. Rodziny, których nie udało nam się nawiedzić zgodnie z planem wizyty duszpasterskiej prosimy o zgłoszenie się w zakrystii lub kancelarii, by kapłani mogli pobłogosławić Was i Wasze domostwa. Wizyta duszpasterska od poniedziałku do piątku rozpoczyna się od godz. 17:00; w soboty od godziny 12:00.

Warszawa, dnia 21 stycznia 2018 roku

Bez komentarzy.

Komentowanie jest wyłączone w całym serwisie.