Archiwum dzienne: 22.09.2017

22 września 2017 – Piątek, XXIV Tydzień zwykły Rok A

Wspomnienie bł. Bernardyny Jabłońskiej, zakonnicy Maria Bernardyna Jabłońska – duchowa córka św. Alberta Chmielowskiego, współpracownica i kontynuatorka jego dzieła miłosierdzia, żyjąc w ubóstwie dla Chrystusa. poświęciła się służbie najuboższym. ____________________ EWANGELIA  (Łk 8,1-3) ___________________ Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię […]