Archiwum dzienne: 13.09.2017

13 września 2017 Środa, XXIII Tydzień zwykły Rok A, I

Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła „Ani ogień, ani miecz, ani nędza, ani choroba, ani śmierć, nic nie jest straszliwe temu, który miłością Boga jest przejęty! Drwiąc bowiem z wszystkiego, wznosi się ku Niebu; uczucie jego podobne jest do uczuć mieszkańców Nieba; nie widzi ani Nieba ani ziemi, ani morza, wzrok jego jest […]