Archiwum dzienne: 06.09.2017

6 września 2017 – Środa, XXII Tydzień zwykły, Rok A

EWANGELIA  (Łk 4,38-44) Liczne uzdrowienia Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Po opuszczeniu synagogi w Kafarnaum Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosił Go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite […]