Archiwum dzienne: 04.09.2017

4 września 2017 – Poniedziałek, XXII Tydzień zwykły, Rok A

EWANGELIA  (Łk 4,16-30) Jezus nie przyjęty w Nazarecie Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i […]