Archiwum dzienne: 20.09.2017

20 września 2017 – Środa, XXIV Tydzień zwykły, Rok A

Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy ________________ EWANGELIA  (Łk 7,31-3) Duch przekory przeszkodą w przyjęciu królestwa Bożego Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Po odejściu wysłanników Jana Chrzciciela Jezus powiedział do tłumów: „Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają […]