Archiwum dzienne: 09.09.2017

9 września 2017 – Sobota, XXII Tydzień zwykły, Rok A

EWANGELIA  (Łk 6,1-5) Chrystus jest panem szabatu Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i wykruszając je rękami, jedli. Na to niektórzy z faryzeuszów mówili: „Czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w szabat?” Wtedy Jezus rzekł im w odpowiedzi: „Nawet tegoście nie czytali, co uczynił […]