Archiwum dzienne: 02.09.2017

2 września 2017 – Sobota, XXI Tydzień zwykły, Rok A

EWANGELIA  (Mt 25,14-30) Przypowieść o talentach Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je […]