Archiwum miesięczne: 08.2017

31 sierpnia 2017 – Czwartek, XXI Tydzień zwykły, Rok A

EWANGELIA  (Mt 24,42-51) Wezwanie do czujności Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby się włamać do swego domu. Dlatego i wy bądźcie […]

30 sierpnia 2017 – Środa, XXI Tydzień zwykły, Rok A

EWANGELIA  (Mt 23,27-32) Biada obłudnikom Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście […]

29 sierpnia 2017 – Wtorek, XXI Tydzień zwykły, Rok A

Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela EWANGELIA  (Mk 6,17-29) Ścięcie Jana Chrzciciela Słowa Ewangelii według świętego Marka. Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: „Nie wolno ci mieć żony twego brata”. A Herodiada zawzięła się na niego i rada […]

28 sierpnia 2017 – Poniedziałek, XXI Tydzień zwykły, Rok A

Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła Kochaj i czyń, co chcesz! Gdy milczysz, milcz z miłością; gdy mówisz, mów z miłości; gdy karcisz, karć z miłości; gdy przebaczasz, przebaczaj z miłości. Niechaj tkwi w sercu korzeń miłości; wyrośnie z niego tylko dobro.      św. Augustyn _________________ EWANGELIA  (Mt 23,1.13-22) Zaślepienie faryzeuszów Słowa Ewangelii […]

Ogłoszenia duszpasterskie – 21 Niedziela Zwykła, (27 sierpnia 2017 r.)

II Wojna Światowa W piątek, 1 września, wspominamy 78 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w tym dniu w naszych modlitwach o poległych w II wojnie światowej, szczególnie o tych który polegli w obronie naszej Ojczyzny. Nabożeństwa Comiesięczne Najbliższy piątek jest pierwszym piątkiem miesiąca. Przypominam o możliwości przyjęcia w tym dniu Komunii świętej wynagradzającej za […]

27 sierpnia 2017 – Niedziela, XXI Tydzień zwykły, Rok A

EWANGELIA  (Mt 16,13–20) Tobie dam klucze królestwa niebieskiego Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”. A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo […]

26 sierpnia 2017 – Sobota, XX Tydzień zwykły, Rok A

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej EWANGELIA (J 2,1-11) Wesele w Kanie Galilejskiej Słowa Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to […]

25 sierpnia 2017 – Piątek, XX Tydzień zwykły, Rok A

EWANGELIA  (Mt 22,34-40) Największe przykazanie Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” On mu odpowiedział: „«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją […]

24 sierpnia 2017 – Czwartek, XX Tydzień zwykły, Rok A

Święto św. Bartłomieja, apostoła EWANGELIA  (J 1,45-51) Prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu Słowa Ewangelii według świętego Jana. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu”. Rzekł do niego Natanael: „Czyż może być co dobrego z Nazaretu?” Odpowiedział mu Filip: […]

23 sierpnia 2017 – Środa, XX Tydzień zwykły, Rok A

EWANGELIA  (Mt 20,1-16a) Przypowieść o robotnikach w winnicy Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, […]