Archiwum dzienne: 06.08.2017

12 sierpnia 2017 – Sobota, XVIII Tydzień zwykły, Rok A

EWANGELIA  (Mt 17,14-20) Potęga wiary Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i padając przed Nim na kolana, prosił: „Panie, zlituj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi; bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić”. Na to […]

11 sierpnia 2017 – Piątek, XVIII Tydzień zwykły, Rok A

Wspomnienie św. Klary, dziewicy EWANGELIA  (Mt 16,24-28) Konieczność wyrzeczenia Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie […]

10 sierpnia 2017 Czwartek, XVIII Tydzień zwykły, Rok A

Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika EWANGELIA  (J 12,24-26) Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto […]

9 sierpnia 2017 – Środa, XVIII Tydzień zwykły, Rok A

Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy EWANGELIA  (Mt 25,1-13) Przypowieść o dziesięciu pannach Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięty […]

8 sierpnia 2017 – Wtorek, XVIII Tydzień zwykły, Rok A

Wspomnienie obowiązkowe św. Dominika, prezbitera EWANGELIA  (Mt 14,22-36) Jezus kroczy po jeziorze Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Skoro tłum został nakarmiony, Jezus zaraz przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam […]