Archiwum miesięczne: 02.2024

20 lutego 2024, wtorek, I Tydzień Wielkiego Postu, Dzień Powszedni, Rok B, II

EWANGELIA (Mt 6, 7-15) Jezus uczy, jak się modlić Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Modląc się nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak […]

19 lutego 2024, poniedziałek, I Tydzień Wielkiego Postu, Rok B, II

EWANGELIA (Mt 25, 31-46) Chrystus będzie nas sądził z uczynków miłości Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak […]

Ogłoszenia duszpasterskie 01. Niedziela Wielkopostna (18 lutego 2024 roku)

Wielki Post W Środę Popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post – czas, w którym przez współdziałanie uświęcająca Łaską Boga postępujemy na drodze naśladowania Jezusa Chrystusa. Niech świadomość kimś jesteśmy i dlaczego, odnowiona przez nauki Rekolekcji Wielkopostnych, w których uczestniczyliśmy, będzie nam pomocna w wejściu w głębię bycia w Świętej Obecności Boga przez udział w tajemnicy Krzyża, czyli […]

18 lutego 2024, niedziela, I Tydzień Wielkiego Postu, Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu, Rok B, II

EWANGELIA (Mk 1, 12-15) Jezus był kuszony przez Szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali

17 lutego 2024, sobota, VI Tydzień zwykły, Sobota po Popielcu, Rok B, II

EWANGELIA (Łk 5, 27-32)Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!». On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł. Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a był spory tłum celników […]

16 lutego 2024, piątek, VI Tydzień zwykły, Piątek po Popielcu, Rok B, II

EWANGELIA (Mt 9, 14-15) Kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościć Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?». Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? […]

15 lutego 2024, czwartek, VI Tydzień zwykły, Czwartek po Popielcu, Rok B, II

EWANGELIA (Łk 9, 22-25) Kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech […]

14 lutego 2024, środa, VI Tydzień zwykły, Środa Popielcowa, Rok B, II

Środa Popielcowa EWANGELIA (Mk 8, 11-13) Jezus nie chce dać znaku Słowa Ewangelii według Świętego Marka Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł: «Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę, powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu […]

13 lutego 2024, wtorek, VI Tydzień zwykły, Dzień Powszedni, Rok B, II

EWANGELIA (Mk 8, 14-21) Strzeżcie się kwasu faryzeuszów Słowa Ewangelii według Świętego Marka Uczniowie Jezusa zapomnieli zabrać chleby i tylko jeden chleb mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przykazał: Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!»A oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chlebów. Jezus zauważył to i rzekł do […]

12 lutego 2024, poniedziałek, VI Tydzień zwykły, Dzień Powszedni, Rok B, II

EWANGELIA (Mk 8, 11-13) Jezus nie chce dać znaku _______________ 12 stycznia 2024 – Msza św. (18.00 fragm.) kazanie ks. Dariusz Kowalski Pełnia radości… Męstwo i Miłość – Wspólny Różaniec w intencji niewiast, które Bóg powierzył naszej mężnej miłości.