Archiwum dzienne: 22.02.2024

22 lutego 2024, czwartek, I Tydzień Wielkiego Postu, Rok B, II

Święto katedry św. Piotra Apostoła EWANGELIA (Mt 16, 13-19) Ty jesteś Piotr, tobie dam klucze królestwa niebieskiego Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?». A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego […]