Archiwum dzienne: 19.02.2024

19 lutego 2024, poniedziałek, I Tydzień Wielkiego Postu, Rok B, II

EWANGELIA (Mt 25, 31-46) Chrystus będzie nas sądził z uczynków miłości Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak […]