Archiwum dzienne: 15.02.2024

15 lutego 2024, czwartek, VI Tydzień zwykły, Czwartek po Popielcu, Rok B, II

EWANGELIA (Łk 9, 22-25) Kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech […]