Archiwum miesięczne: 02.2024

29 lutego 2024, czwartek, II Tydzień Wielkiego Postu, Dzień Powszedni, Rok B, II

EWANGELIA (Łk 16, 19-31) Przypowieść o Łazarzu i bogaczu Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do faryzeuszów: «Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Atakże psy […]

28 lutego 2024, środa, II Tydzień Wielkiego Postu, Dzień Powszedni, Rok B, II

EWANGELIA (Mt 20, 17-28) Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został […]

27 lutego 2024, wtorek, II Tydzień Wielkiego Postu, Dzień Powszedni, Rok B, II

EWANGELIA (Mt 23, 1-12) Strzeżcie się pychy i obłudy Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie […]

26 lutego 2024, poniedziałek, II Tydzień Wielkiego Postu, Dzień Powszedni, Rok B, II

EWANGELIA (Łk 6, 36-38) Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone _________________  26 luty 2024 -Msza św. (19.00) – fragm. – kazanie ks. Dariusz Kowalski Miłosierdzie, to nie pobłażliwość…

Ogłoszenia duszpasterskie 02. Niedziela Wielkopostna (25 lutego 2024 roku)

Wielki Post Trwamy w Wielkim Poście. Odzyskawszy stan komunii z Bogiem w sakramentalnej posłudze Kościoła, umocnieni Łaską Bożą postępujmy na drodze naśladowania Jezusa Chrystusa, nawet wówczas, gdy zaczyna to być nasza osobista droga krzyżowa.   Godziny z Miłosierdziem Wielki Post to wysiłek nieustannego i konsekwentnego zwracania się ku Bogu z prośbą o uświęcenie. W Wielkim […]

25 lutego 2024, niedziela, II Tydzień Wielkiego Postu, Druga Niedziela Wielkiego Postu, Rok B, II

EWANGELIA (Mk 9, 2-10) Pielgrzymują na ziemi uczestniczymy w życiu wiecznym ___________ 25 luty 2024 -Msza św. (12.00) – fragm. – kazanie ks. Dariusz Kowalski Słuchajmy Jezusa i nie żyjmy w kłamstwie…

24 lutego 2024, sobota, I Tydzień Wielkiego Postu, Dzień Powszedni, Rok B, II

EWANGELIA (Mt 5, 43-48)Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który […]

23 lutego 2024, piątek, I Tydzień Wielkiego Postu, Rok B, II

EWANGELIA (Mt 5, 20-26 ) Pojednaj się najpierw z bratem Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj!”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: […]

22 lutego 2024, czwartek, I Tydzień Wielkiego Postu, Rok B, II

Święto katedry św. Piotra Apostoła EWANGELIA (Mt 16, 13-19) Ty jesteś Piotr, tobie dam klucze królestwa niebieskiego Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?». A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego […]

21 lutego 2024, środa, I Tydzień Wielkiego Postu, Dzień Powszedni, Rok B, II

EWANGELIA (Łk 11, 29-32) Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. […]