Archiwum dzienne: 05.03.2023

Ogłoszenia duszpasterskie  2. Niedziela Wielkopostna (05 marca 2023 roku)

Nabożeństwa Pasyjne Wielki Post to czas kontemplowania miłości Boga do nas przez rozumny udział w nabożeństwach do Męki Pańskiej, ale przede wszystkim we Mszy Świętej, która jest bezkrwawym uobecnieniem Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Za udział w nich możemy uzyskać odpust zupełny przy spełnieniu warunków zwykłych. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o […]

5 marca 2023 Niedziela, II Tydzień Wielkiego Postu Rok A, I

EWANGELIA (Mt 17, 1-9) Czystość duszy zapewnia oglądanie chwały Boga ________________  5 marca 2023 – Msza św. (fragm.) kazanie ks. Dariusz Kowalski Jak zmieniać nasze życie przez jałmużnę, modlitwę i post…