Archiwum dzienne: 15.03.2023

15 marca 2023 Środa, III Tydzień Wielkiego Postu Rok A, I

EWANGELIA (Mt 5, 17-19) Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się […]