Archiwum dzienne: 06.03.2023

6 marca 2023 Poniedziałek, II Tydzień Wielkiego Postu Rok A, I

EWANGELIA (Łk 6, 36-38) Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad […]

11 marca 2023 Sobota, II Tydzień Wielkiego Postu Rok A, I

EWANGELIA (Łk 15, 1-3. 11-32) Przypowieść o synu marnotrawnym Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy […]