Archiwum dzienne: 16.03.2023

16 marca 2023 Czwartek, III Tydzień Wielkiego Postu Rok A, I

EWANGELIA (Łk 11, 14-23) Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: «Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go […]

Z ŻYCIA PARAFII

31 marca 2023 – Droga Krzyżowa ze św. Janem Pawłem II i Adoracja Krzyża 30 marca 2023 – Msza św. (fragm.) Adoracja Najświętszego Sakramentumodlitwę i rozważania prowadzi ks. Michał Wilski   26 marca 2023 Spotkanie popielgrzymkowe Grupy Srebrnej z przewodnikami Grupy Srebrnej z O. Juan Carlos Araya Carmona i ks. Proboszczem Dariuszem Kowalskim Pielgrzymka na […]